Aydın’da 10 adet ambalaj getirene 1 litre sıvı gübre hediye

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, bitki Koruma ürünleri ve bitki besleme ürünleri ambalaj atıklarının toplanması ve bertarafı projesi uygulamaya geçti. İlçe Müdürlüklerine teslim edilen atık konteynırlarına proje bütçesi boyunca 10 adet ambalaj getiren üreticiye 1 litrelik sıvı gübre hediye edilecek.

Aydın’da 10 adet ambalaj getirene 1 litre sıvı gübre hediye

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, bitki Koruma ürünleri ve bitki besleme ürünleri ambalaj atıklarının toplanması ve bertarafı projesi uygulamaya geçti. İlçe Müdürlüklerine teslim edilen atık konteynırlarına proje bütçesi boyunca 10 adet ambalaj getiren üreticiye 1 litrelik sıvı gübre hediye edilecek.

Aydın İl Müdürü Ahmet ÖKDEM proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tarımsal üretim esnasında kullanılmakta olan bitki koruma ve bitki besleme ürünleri ambalajları kimyasal atık sınıfında olup, çoğunlukla doğaya bırakılmakta ve çevreyi kirletmektedir. Özellikleri gereği yanıcı, reaktif ve toksik olan bu atıklar hem çevreye ciddi zararlar vermekte, hem de bu ekolojik dengede yaşamlarını sürdüren canlıları tehdit etmektedir. Maalesef şu anda dünya genelinde pınarlar, göller, nehirler ve hatta buzullar olmak üzere tüm içme suyu kaynakları kimyasal kirlenmeye maruz kalmıştır. Gittikçe azalan su kaynaklarımızın korunması, temiz ve güvenilir suya ulaşılması her geçen gün daha büyük önem arz etmektedir. Yaşam ve destek ortamı, besin döngüsündeki rolü ve su kaynağı olması nedeniyle toprak yaşam faktörüdür. Bugün üretilen gıdanın yüzde 95’i topraktan gelmektedir. Toprağı ve suyu korumak yaşamı korumak ve sürdürülebilirliği tesis etmektir. Yüzyıllar boyunca doğada çözünemeyen ve doğaya karışmasıyla ciddi tahribatlara yol açan bu kimyasallar, geri dönüşü olmayan zararlara neden olmaktadır. Zirai alanlarda kullanılan ilaç ve gübre ambalaj atıklarının çevreye veya diğer evsel atıklar gibi çöplere atılmadan imha edilmeleri insan, hayvan, çevre, toprak ve su kaynakları açısından zorunluluk arz etmektedir. Mevcut kaynaklarımızı kullanırken gelecek nesillere zarar vermeden yaşamak bir zorunluluktur. Daha çok kazanmak, sürdürülebilir kaynakları korumak ve refah içinde yaşayabilmek için kıymetini bilmemiz gereken en değerli varlıklarımız su ve toraktır. Bu iki varlığın değeri dünya döndükçe artacaktır" dedi.

İl Müdürü Ökdem açıklamasının devamında, "İlimize bağlı 17 ilçemizde tarımsal faaliyetler yoğun olarak yürütülmektedir. Büyük Menderes Nehri’nin suladığı bereketli ovalar üzerinde 800 bin 700 ha alanda kurulu ilimizin yüzde 46’sında (368 bin 336 hektar) tarım yapılmaktadır. Uygun ekolojik özellikler, yeryüzü sekli ve iklim koşullarının bulunduğu ilimiz güçlü bir tarımsal potansiyele sahiptir. Tarımsal yetiştiricilik alanında dört mevsim üretim yapılabilen ilimiz toprakları polikültür tarıma elverişlidir. 2020 yılı ÇKS verilerine göre kayıtlı üretici sayımız 50 bin 823 olup, 261 bin 599 hektar alanda üretim yapılmaktadır. İlimizde 180 adet BKÜ bayii, 302 adet tarımsal gübre bayii bulunmaktadır. Bu bayilerden 2020 yılı içerisinde yapılan ilaç ve gübre satışı ile yaklaşık 286 ton kimyasal atığın bir yıl içerisinde doğaya atıldığı düşünülmektedir" dedi.

“10 ilçede uygulanacak

İl Müdürü Ökdem, proje ile ilgili olarak, "Bitki Koruma Ürünleri ve Bitki Besleme Ürünleri Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertarafı" amacıyla bir proje hazırladık. Bu proje kapsamında, ilimize bağlı 10 ilçemizde, üreticilerin kolaylıkla ulaşabilecekleri ve ambalaj atıklarını kolaylıkla atabilecekleri İlçe Müdürlüklerine konteynerler konuldu. Bu konteynerlerde biriken atıkların ‘’Bertaraf Tesisine’’ ulaşımı sağlanacaktır. Eğitim faaliyeleri de uygulamanın önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Bu nedenle müdürlüğümüz elemanlarınca verilecek eğitimler ile bölge üreticileri bilgilendirilecek, bastırılacak olan afişler ile görünürlük ve farkındalık sağlanacaktır” dedi.