AGÜ, "UN Academic Impact" Üyesi Oldu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Birleşmiş Milletler’in hedeflerini gerçekleştirmesine katkı sağlamak, insan haklarını korunması bilincini arttırmak, eğitime erişimi arttırmak ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına erişilmesini desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan “UN Academic Impact” girişimine üye oldu.

AGÜ, "UN Academic Impact" Üyesi Oldu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Birleşmiş Milletler’in hedeflerini gerçekleştirmesine katkı sağlamak, insan haklarını korunması bilincini arttırmak, eğitime erişimi arttırmak ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına erişilmesini desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan “UN Academic Impact” girişimine üye oldu.

AGÜ’nün gençlik çalışmalarını yürüten ve Türkiye’de gençlik alanında kurulan ilk üniversite birimi olan Gençlik Fabrikası tarafından yapılan başvuru kısa sürede sonuçlanarak Abdullah Gül Üniversitesi dünyanın önde gelen üniversitelerinin de yer aldığı “UN Academic Impact” girişimi üyeliğine kabul edildi. AGÜ, bu girişime sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde yaptığı faaliyetler ve BM anlaşmasının uygulanmasına sağladığı destek sayesinde üye kabul edildi. Yükseköğrenim kurumları arasında araştırma ve eğitim yoluyla Birleşmiş Milletler hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaları amacıyla eşgüdüm oluşturmayı hedefleyen girişim, bu kurumları ve BM’yi bir araya getiren, ortak entelektüel sosyal sorumluluk kültürü özelliği de taşıyor. Girişimin üyesi olan her kurumun, her yıl girişimin belirlediği ilkelerden en az birini destekleyen bir aktiviteyi tamamlaması gerekiyor.

Bu ilkeler arasında, yoksulluk sorununa eğitimle çözüm getirmek, dünya genelinde yükseköğrenim sistemlerinin kapasitesini geliştirmek, cinsiyet, ırk, din ve etnik köken ayrımı olmaksızın herkese eğitim fırsatı sunmak gibi ilkeler yer alıyor.