Valilik Duyurdu! Ankara'da Mesai Düzenlemesi

Ankara Valiliği Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için mesai saatlerinde düzenlemeye gitti.

Valilik Duyurdu! Ankara'da Mesai Düzenlemesi

Ankara Valiliği'nin resmi sayfasından yapılan açıklamada, Vali Vasip Şahin'in Başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararlara aldığı kaydedilirken, ilgili açıklamada, "Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi korumak ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı, Ülkemizde ve İlimizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir" ifadeleri yer aldı. Bu kapsamda alınan kararlar ise şu şekilde sıralandı: 

Bu çerçevede; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 18.11.2020 tarih ve 2020/82 sayılı
Kararı ile;İlimizde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve
Sanayi Kuruluşları için Mesai saatlerinin 07:00­ 16:00 olarak düzenlenmesine, işletmelerce
ihtiyaç duyulması halinde, fazla mesai ve /veya vardiya saatlerinin de buna göre teselsül
ettirilmelerine, fazla mesai ya da vardiyalı çalışma yapacak işletmelerin mesai bitiş
saatlerinin, 17:00 ­ 19:00 saatleri arasında olmamak kaydıyla, kendilerince belirlenmesine,
karar verilmişti.
 Konuyla ilgili, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yoğun talepleri
üzerine ve ilimizde salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş
olup, İlimizde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi
Kuruluşları için;
 Mesai saatlerinin 08:00­18:00 olarak düzenlenmesine, işletmelerce; ihtiyaç
duyulması halinde, ( sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kararlar ve bu kararlardaki
istisna hükümlerine uyulmak şartıyla ) yapacakları fazla mesai ve /veya vardiya
saatlerinin de buna göre teselsül ettirilmelerine, 
 Bu düzenlemeden, faaliyet konusu üretim veya imalat olmayan işletmeler ile
serbest meslek mensuplarının (banka, mali müşavirgibi yardımcı sektörlerin) muaf
tutulmalarına,
Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin
gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine
getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun
ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk
Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verildi.