Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne Hemşire, Paramedik ve Tıbbi Sekreter Alımı Yapılacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağına dair resmi duyuru Cumhurbaşkanlığı’nın Strateji ve Bütçe Başkanlığı sayfasından yayımlandı. İlgili duyuruda hemşire alımı için ortaöğretim ve lisans kontenjanı ayrıldığı görülürken, tıbbi sekreter ve paramedik alımı için ön lisans mezuniyet şartı arandığı gözlemlendi. Başvuru yapmak isteyen adayların ilgili unvanlara göre belirtilen özel şartların yanı sıra genel şartları da yerine getirmesi gerekiyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne Hemşire, Paramedik ve Tıbbi Sekreter Alımı Yapılacak

Buna göre başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde:

Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c) Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç),

d) Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020 KPSS Lisans, 2020 KPSS Ortaöğretim ve 2020 KPSS Ön Lisans) birine

girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak,

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartlarını taşıması,

f) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

* Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılmaktadır.

** Sürücü belgesinin Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının [email protected] e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsen veya posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlana başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (Saat: 23:59’a kadar) Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları gerekmektedir.

İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının 10 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresi aracılığıyla tebliğ edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 15 gün içerisinde aşağıda sayılan evraklarının asılları veya onaylı fotokopileri Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme yapılır.

KONTENJAN DAĞILIMI

Tüm detaylara göz atmak için https://kamuilan.sbb.gov.tr/ilanDetay.aspx?kod=VirxvA%2bZHeB3Y62j9VOmA2TkniBK%2bYavw5vwrm9i21HM9ltNRUrPICCsNRKtiFlnxyFcXlokWPiZSMweU2WBwVt%2f1gWOUtxcoiSkUnYMydwsHnQf6sV5VmRuAxfo9knJ adresini ziyaret edebilirsiniz.