YÖK Açıkladı: Üniversitelerin Tıp Fakültesi Hastaneleri ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerindeki Tüm İzinler Durduruldu!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Türkiye'deki tüm üniversitelerdeki; tıp fakülteleri, üniversite hastaneleri, üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerindeki görev yapan akademik ve idarei personele ilişkin açıklama yayımladı.

YÖK Açıkladı: Üniversitelerin Tıp Fakültesi Hastaneleri ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerindeki Tüm İzinler Durduruldu!

Kovid-19 salgınıyla etkili mücadele amacıyla üniversitelere yollanan yazıda, akademik ve idari personelin yanı sıra tıp fakültelerindeki eğitim gören son sınf öğrencilerine ilişkin de karar verildi. Kararda şu ifadeler yer aldı: 

Üniversitelerimizin tıp fakültesi hastaneleri/sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan bütün personelin yasal mazeretleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç yıllık izinleri durdurulmuştur. Yurtdışında bulunan akademik ve idari personelin yurda dönüş tarihlerinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürede idari izinli sayılmaları uygulamasına devam edilecektir.

Yükseköğretim kurumlarındaki birimlerin üst yöneticileri de dahil olmak üzere kanser, organ nakli gibi ciddi sağlık sorunları olan akademik ve idari personelin durumları rektörlüklerce değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecektir. Tıp fakültesindeki intörlerin, intörnlük uygulamalarına devam etmeleri hususuna ilgili üniversite rektörlüklerince karar verilecektir