Yerli Ürünlerin Etiketlerinde Artık İşaret Olacak

Resmi Gazete 'de yayımlanan yeni kararda artık Türkiye 'de üretilen ürünlerde bir etiket olacağına yer verildi.

Yerli Ürünlerin Etiketlerinde Artık İşaret Olacak

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında önemli bir karar yayımlandı.

18 Eylül tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan kararda, son dönemlerde konuşulan yerli ürünlerin etiketlerine işaret konulması meselesi nihayete erdi. Bugün yayımlanan karar ile artık yerli ürünlerde bir etiket olacak ve o ürünün Türkiye 'de üretildiği belli olacak.

Resmi Gazete 'de yayımlanan söz konusu yönetmelik şu şekilde;

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih,

e) Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Etiketlerin" ibarelerinden sonra gelmek üzere ", tarife ve fiyat listelerinin" ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3 Savoybetting - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/6/2014

29044

SİZCE NASIL BİR ETİKET OLMALI?

Siz de aşağıdaki yorum kısmından etiketin nasıl olması hakkındaki görüşlerinizi yazabilirsiniz.

Kamubulteni.com  | Ankara