Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Personel Alımı için Başvuru İşlemleri Başlıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli avukat, mimar, mühendis alımı için başvuru işlemleri 24 Ağustos itibariyle başlayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Personel Alımı için Başvuru İşlemleri Başlıyor

VGM'den yapılan resmi açıklamada , kuruma avukat, mimar, mühendis alımı yapılacağı, ilgili alıma başvuru işlemlerinin 24 Ağustos tarihi itibariyle başlayacağı belirtilirken, başvuru işlemlerinin 4 Eylül 2020 tarihi itibariyle son bulacağı kaydedildi. Başvuru yapacak adayların başvuru genel şartları ile ilgili unvanlara göre belirlenen başvuru özel şartlarını da yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekilen resmi açıklamada, başvuruların www.vgm.gov.tr'deki başvuru formunun doldurulması şeklinde yapılacağı belirtildi. VGM sözleşmeli personel alımı başvuru genel ve özel şartları ise aşağıdaki gibi oldu: 

1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak,

4. Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

6. Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

7. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR:

1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin tabloda yer alan ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

KONTENJAN DAĞILIMI