Spin Atana 5 Bin TL Ceza (Spin Atma Ne Demek , Nasıl Yapılır?)

Trafikte spin atanlara 5 bin TL ceza kesilmesi için AK Parti tarafından TBMM'ye bir yasa teklifi verildi. Peki spin atma nedir?

Spin Atana 5 Bin TL Ceza (Spin Atma Ne Demek , Nasıl Yapılır?)

AK Parti, TBMM 'ye sunduğu teklifte trafikte cezaların arttırılmasını istedi.

Cezaların arttırılması kapsamında spin atan sürücüye 5 bin TL para cezası kesilmesi istendi. Söz konusu teklifin o kızmı şu şekilde;

MADDE 23- Başta spin atma fiili olmak üzere el frenini çekerek veya buna benzer yöntemlerle kontrolsüz olarak araçları kaydırmak suretiyle yönünü değiştiren veya aracı kendi etrafında döndüren sürücüler trafik güvenliğini tehlikeye atmaktadırlar.

Sürücüler bu davranışları nedeniyle trafik kazasına neden olmakta ya da trafik kazasına karışmaktadırlar. Kanunda, bu hususları düzenleyen açık bir hüküm yer almadığından uygulanan yaptırımlar caydırıcı olamamakta ve ihlalin neticeleri düşünüldüğünde mevcut yaptırımlar yetersiz kalmaktadır. Yapılan düzenleme ile ihlale caydırıcılık getirilmesi amaçlanmaktadır.

İŞTE TEKLİFTE YER ALAN MADDE METNİ

MADDE 23- 2918 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"d) Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi yasaktır."

"Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri hükümlerine uymayan sürücülere 235 Türk Lirası idari para cezası verilir. Aynı fıkranın (d) bendi hükümlerine uymayan sürücülere 5.010 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınır. Ayrıca, araç altmış gün süre ile trafikten men edilir. Bu şekilde sürücü belgesi geri alınanlar psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla geri alma süresi sonunda belgeleri iade edilir."

"Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur."

SPİN ATMAK NEDİR? NASIL SPİN ATILIR?

Spin atma, aşağıdaki gibi el frenini çekerek dönüşlerde arka lastikleri kaydırma anlamına gelir.

Kamubulteni.com  | Ankara