Samsun Büyükşehir Belediyesi 110 Memur Alımında Mezuniyet Şartları ve Diğer Detaylar

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne itfaiye eri ve zabıta memuru alımı için başvuru genel ve özel şartları belli oldu. KPSS en az 70 puan şartı bulunan 110 personel alımında adayların başvuru özel şartları ile genel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiği kaydedildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi 110 Memur Alımında Mezuniyet Şartları ve Diğer Detaylar

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne zabıta memuru ve itfaiye eri alımı için başvuru işlemleri 16 Ağustos’ta başlayacak, 20 Ağustos’ta sona erecek. Başvuru işlemleriyle ilgili yapılan resmi bilgilendirmede adayların talep edilen belgelerle şahsen başvuru yapması gerektiğine dikkat çekilerek, “Adaylar;
16/08/2021 tarihinden 20/08/2021 tarihi mesai günlerinde yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli 

gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi. Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. 

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır” denildi.

AYRINTILI BİLGİLENDİRMEYE KURUMUN RESMİ SAYFASINDAN ERİŞİM SAĞLANABİLİR.

Yeni Memur Alımlarını Takip Etmek için , Sadece iş haberlerine göz atmak , kadın-erkek diğer adaylarla tanışarak, bilgi alışverişinde bulunmak için yeni sayfaya katılma isteği gönder. Katılım isteği için https://www.instagram.com/k.bulteni.is/?hl=tr

Yeni Personel alımı haberleri geldiği anda haberdar olmak için aşağıdaki uygulamaları ücretsiz indirin:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kamubulteni

https://apps.apple.com/tr/app/kamu-bülteni/id1413151574

KONTENJAN DAĞILIMI VE MEZUNİYET ŞARTLARI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE ÖZEL ŞARTLARI

İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
    veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,