Sahil Güvenlik Komutanlığı 9 Farklı Unvanda Devlet Memuru Alımı Yapacak - En Az Lise Mezunu

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na devlet memuru alımı yapılacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 9 Farklı Unvanda Devlet Memuru Alımı Yapacak - En Az Lise Mezunu

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi sayfasından yapılan açıklamada; Çevre Mühendisi, Makine Mühendisi, Yüzme Öğretmeni, Eğitim Geliştirme Uzmanı, Spiker, Radyo ve Televizyon Uzmanı, Uzman,  Avukat ve Hizmetli unvanlarında memur alımı yapılacağı belirtilirken, ilgili alım için başvuru yapacak adayların KPSS'ye girmiş olması ve unvanlara göre belirlenen şartları da yerine getiriyor olması gerektiği kaydedildi.

Sadece iş haberlerini takip etmek için yeni sayfaya ücretsiz katılım isteği gönderebilirsin. TIKLA KATIL.

Resmi duyuruda başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde sıralandı: 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili
olarak KPSS'ye girmiş olmak.
c. Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış
olmak.
ç. “Hizmetli” unvanında yapılacak başvurularda 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94 puan türü;
diğer unvanlardaki başvurularda ise 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacaktır (Alım
yapılacak unvanlar B Grubu kadro statüsünde olduğundan yukarıda belirtilen puan türleri
kullanılmaktadır).
d. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış
(05 Ocak 2003 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 36 yaşından gün
almamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).
e. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde
çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak
sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.

f. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.
g. İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.
ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık
Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Olur.” kararlı sağlık raporu
almak.
h. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak.
NOT-3: Adayların başvurudaki bilgilerinin uygunluğundan/doğruluğundan ve sonrasında
doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan
veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları (ataması yapılmış olsa dâhi)
hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.

Başvuru işlemlerinin 28 Aralık'ta başlayacağına vurgu yapılan resmi duyuruda, "Başvurular, 28 Aralık 2020-05 Ocak 2021 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir" denildi.