Ortaöğretim, Önlisans, Lisans Düzeyinden Zabıta Memuru Alımı Başvuruları Yarın Başlayacak - Başvurular Nasıl Yapılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinden zabıta memuru alımları için başvuru işlemleri yarın başlıyor.

Ortaöğretim, Önlisans, Lisans Düzeyinden Zabıta Memuru Alımı Başvuruları Yarın Başlayacak - Başvurular Nasıl Yapılacak?

İBB'nin resmi sayfası, Çalışma Bakanlığı'nın sayfası ve Resmi gazete'de yayımlanan ilanda, İBB'nin zabıta memuru ihtiyacının karşılanması için kadın-erkek zabıta memuru alımı yapılacağı, ilgili alım için başvuru yapacak adayların zabıta memuru alımı için belirlenen özel şartlar ile genel şartları dikkatle incelemesi gerektiğinin altı çizilmişti.

Resmi duyuruda başvuru genel şartları ile özel şartlarına yer verilirken, başvuru sürecine ilişkin ise koronavirüs pandemisi süreci hatırlatılarak, "Sınava girmek isteyen adaylar, 4/1/2021 – 10/1/2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir. Boy ve kilo ölçümü esnasında BAŞVURU FORMU dışında fiziki olarak herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir." denilmişti. 

Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar ve özel şartlar ile kontenjan dağılımı ise şu şekilde sıralanmıştı: 

: İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak
adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1. İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim
şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve
ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.
2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67
metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile
kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca
yapılacaktır.)
3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (8/2/1991 ve daha sonraki tarihlerde
doğanlar).
4. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.