Nevşehir Kozaklı Belediyesi'ne Memur, Şoför ve Muhasebeci Alımı Yapılacak

Nevşehir Kozaklı Beleidye Başkanlığı'na muhasebeci , şoför ve memur alımı yapılacak.

Nevşehir Kozaklı Belediyesi'ne Memur, Şoför ve Muhasebeci Alımı Yapılacak

Kozaklı Belediye Başkanlığı'nın memur alımı yapacağına ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İlgili duyuruda, muhasebeci, memur ve şoför kadroları için başvuru yapacak adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiği belirtilirken,  başvuruların 20 Nisan ile 22 Nisan tarihleri arasında alınacağı kaydedildi. Resmi duyuruda başvuru genel ve özel şartları şu şekilde sıralandı:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır. 
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak
ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını
almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) Şoför kadrosuna başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az C sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak,
d) Muhasebeci ve memur kadrolarına başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918
sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

TÜM AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ.pdf