Muğla Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı Duyurusu Yayımladı (İtfiaye Eri, Zabıta Memuru Alımları)

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Lise, Önlisans ve lisans düzeyinden memur alımları yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı Duyurusu Yayımladı (İtfiaye Eri, Zabıta Memuru Alımları)

Belediye Başkanlığı'nın itfaiye eri, zabıta memuru alımları yapacağına dair duyuru Yerel Yönetimler resmi sayfasından yayımlandı. Buna göre Kuruma KPSS en az 60 puan şartını yerine getiren adaylardan 101 itfaiye eri, 70 zabıta memuru alınacağı kaydedildi. Başvuru yapacak adayların KPSS şartının yanı sıra unvanlara göre belirlenen boy kilo şartları ve mezuniyet şartlarını da yerine getirmesi gerekiyor. İlgili alım için başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak genel ve özel şartlar şu şekilde sıralandı:

İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
Türk Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin  (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilenen az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Başvurular , 25 Mayıs ile 27 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilendirmeye göz atmak için aşağıdaki başvuru kılavuzu dosyasına göz atabilirsiniz.

24032021_mugla-buyuksehir-belediye-baskanligi-itfaiye-eri-ve-zabita-memuru-alim-ilani-20210324133713.docx

BAŞVURU FORMU YAYIMLANDIĞINDA BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN