İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yapılacak

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne sözleşmeli kıdemli yazılımcı, tecrübeli yazılımcı, tecrübeli sistem yöneticisi unvanlarında alım yapılacak.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yapılacak

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne sözleşmeli kıdemli yazılımcı, tecrübeli yazılımcı, tecrübeli sistem yöneticisi unvanlarında alım yapılacak.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:17
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yapılacak

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünün sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağına ilişkin duyuru Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. İlgili ilanda alımla ilgili, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 22.06.2021 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." denilirken, başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar şu şekilde sıralandı: 

k,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya
aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır) 
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
(Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript
belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı
yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim
kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)
e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir
durumu bulunmamak,
g) Süresi içinde başvurmak.
ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
Y1 – KIDEMLİ YAZILIMCI (1 Kişi – 2,4 Katına Kadar)
1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında
bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım
prensipleri vs.),
4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
5. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve
geliştirme yapabilmelidir.
6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.
8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.
9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans
çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje
geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
15. Vue.js veya React.Js kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak.
16. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.
17. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.
Y2 – TECRÜBELİ YAZILIMCI (1 Kişi – 2,0 Katına Kadar)
1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında
bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım
prensipleri vs.)
4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
5. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve
geliştirme yapabilmelidir. 
6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.
8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.
9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans
çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje
geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
15. İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır.
16. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.
S1 - TECRÜBELİ SİSTEM YÖNETİCİSİ (1 Kişi – 3 Katına Kadar)
1. Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack vb.)
kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş
olmalıdır.
2. Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim,
başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
3. Veri depolama sistemlerinde (IBM, NetApp, EMC vb.) kurulum, yapılandırma, izleme,
yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
4. Veri yedekleme sistemlerinde (EMC Avamar, Veeam Backup vb.) kurulum,
yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
5. SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun
çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
6. Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve
üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini
gerçekleştirmiş olmalıdır.
7. Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için
kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır.
8. Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim
sistemlerinde (puppet, ansible, zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve
sorun giderme gerçekleştirmiş olmalıdır.
9. Linux işletim sistemi için betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmalıdır.
10. Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2)
kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini
gerçekleştirmiş olmalıdır.
11. Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory, WSUS, CIFS
servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır.
12. Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve
yönetim sistemlerinde (SCOM vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun
giderme gerçekleştirmiş olmalıdır.
13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir. 
14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
15. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.
16. Üniversite bilişim altyapısı sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

BAŞVURU SÜRECİNE DAİR TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.pdf

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.