İpekyolu Belediyesi'ne Zabıta Memuru Alımı Yapılacak

Van İpekyolu Belediye Başkanlığı'na memur alım ilanı yayımlandı. İpekyolu Belediye Başkanlığı'na üniversite mezunlarından KPSS en az 60 puan şartı ve bölüm şartlarını yerine getiren, toplam 30 zabıta memuru alımı gerçekleştirilecek.

İpekyolu Belediyesi'ne Zabıta Memuru Alımı Yapılacak

İpekyolu Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda, "Üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel              Sanatlar Fakültesi , İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilimler Fakültesi bölümlerinden mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak." şartını yerine getiren adaylardan 26, "Üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi , İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal    Bilimler Fakültesi bölümlerinden mezun olmak." şartını yerine getiren adaylardan ise 4 zabıta memuru alınacağı belirtildi. Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ise şu şekilde sıralandı: 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)  Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f)   İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a)    İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lisans mezunları için 2020 KPSSP3 puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanım almış olmak.
b)    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c)    657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d)    Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e)    Tabloda 1 nolu sıra numarası ile belirtilen zabıta memuru kadroları için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvurular yarın (22 Mart) başlayacak, 26 Mart 2021 tarihi itibariyle sona erecek. Başvurular şahsen yapılacak. Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilendirmeye belediye başkanlığının resmi sayfasından erişim sağlanabilecek.