GSB 500 Personel Alımı Başvuru Koşulları ve Tarihleri

GSB 500 personel alımı için başvuru süreci 4 Ocak'ta başlıyor. Adaylarda aranacak başvuru genel şartları ile başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin detaylar bu haberimizde.

GSB 500 Personel Alımı Başvuru Koşulları ve Tarihleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 500 memur alımı için başvuru işlemleri 4 Ocak'ta başlayacak , 20 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Bir çok ilde kadın-erkek yurt yönetim personeli alımı yapacak olan GSB'ye başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra özel şartlarını da incelemesi gerekiyor. Buna göre adaylarda aranacak genel ve özel şartlar şu şekilde sıralandı: 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
 Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Başvurular internet üzerinden yapılacak. Başvuruların GSB'NİN resmi sayfasından yapılacağına vurgu yapılan duyuruda ayrıca, "Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) - 20 Ocak 2021 (17:00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır." denildi. kontenjan dağılımı ise aşağıdaki gibi oldu: