En Az Lise Mezunlarından İtfaiye Eri Alımı Başvuru İşlemleri 30 Mart'ta Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın en az lise mezunu kadın-erkek itfaiye eri alımı için başvurular 30 Mart'ta başlayacak.

En Az Lise Mezunlarından İtfaiye Eri Alımı Başvuru İşlemleri 30 Mart'ta Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın en az lise mezunu 100, önlisans mezunu 200 itfaiye eri alımı için başvurular 30 Mart 2020 tarihi itibariyle başlayacak.

YENİ BEKÇİ ALIMI, POLİS ALIMI, ASKERİ PERSONEL ALIMI HABERLERİ VE ÖZEL SEKTÖR İŞ HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA VE KAITL.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan resmi duyuruda belediye başkanlığına kadın-erkek itfaiye eri alımı yapılacağı duyurulmuş, başvuru yapacak adaylardan en az lise mezunu olan adayların (İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve Dallarından) KPSS'den en az 55 puan, en az önlisans mezunu (İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans) KPSS'den en az 60 puan almasının yanı sıra başvuru özel şartlarını da yerine getirmesi gerektiği bildirilmişti. Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar aşağıdaki gibi oldu: 

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,


İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,

Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve Dallarının birinden mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU SÜRECİNE DAİR DETAYLI BİLGİYE ankara.bel.tr ADRESİNDEN ERİŞİM SAĞLANABİLECEK