Emeklilikte Yaşa Takılanlar Teklifi Mecliste Oylandı! İşte Son Durum

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Teklifi Mecliste Oylandı! İşte Son Durum

Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunlarının çözümüne yönelik İYİ Parti tarafından TBMM Genel Kurul'una getirilen önerge AK Partili milletvekillerinin red oyuna rağmen kabul edildi.  CHP'li Erkan Aydın, oylama esnasında cep telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun imzasını taşıyan EYT önerisiyle ilgili İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun TBMM Genel Kurulu'nda söz aldı. Teklifle ilgili tüm partileri birliğe davet eden Ergun, EYT konusunun görmezden gelinemeyeceğini, çözüm için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR KONUSUNDAKİ TÜM GELİŞMELERDEN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLA VE İNDİR!

İYİ Partili Ergun'un Emeklilikte Yaşa Takılanlar Konuşması : 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi 8 Eylül 1999 yılında 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra emeklilik bekleyen vatandaşlarımız için sıkıntılar başlamıştır. 2001 yılında Anayasa Mahkemesinin aldığı bir kararla bu yasanın emeklilik kriterlerini düzenleyen maddelerinin iptal edilmesine karşın 2002 yılında 4759 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda yapılan değişiklikle 8 Eylül 1999'dan önce çalışma hayatına başlayan vatandaşlarımız için yaş bekleme süreleri yürürlüğe konmuştur, işin özeti budur. Sizleri konunun teknik detaylarına boğmak ve sözü fazla uzatmak istemiyorum. Kamuoyunda çok tartışıldığı için bu meselede herkesin bir kanaat sahibi olduğu düşüncesindeyim.

Sayın milletvekilleri, bu mesele yani emeklilikte yaşa takılanlar meselesi bir siyasi polemik mevzusu değildir, ben de huzurunuza bir siyasi polemik için gelmedim. Bu bir hak mahrumiyetidir, hakkı gasbedilenlerin hakkının iadesi meselesidir. Hakları vatandaşı oldukları, sınırında nöbetini tutup korudukları, vergi verdikleri devletleri tarafından alınanların meşru bir talebidir. Bu bir mağduriyet meselesidir. Şahsen ben de hiçbir siyasi mülahaza içinde olmaksızın bu mağduriyetin giderilmesi ve bu vatandaşlarımızın haklarını elde etmelerinin gayreti içindeyim. Bu insanlar sadece ve sadece hakları olanı istiyorlar, başka, fazla, ilave hiçbir şey istemiyorlar.

Sayın milletvekilleri, emeklilikte yaşa takılanlar meselesi kabul etmek gerekir ki artık kanayan bir yara, toplumsal bir sıkıntı hâline gelmiştir. Onun için, görmezden ve duymazdan gelmek mümkün değildir. AK PARTİ Genel Başkanının dediği gibi bu insanlar bir yerlerden türemedi, bunlar insan ve mağdurlar. Mağdur eden de siyaset kurumudur. Dolayısıyla bu problemi düzeltecek olan da siyaset kurumudur. Eğer siyaset kurumu bu haksızlığı ortadan kaldırmazsa asıl o zaman bu yara büyür ve gerçek türemeyi o zaman görürüz.

Devlet, vatandaşını mağdur etmez, hiçbir kanun geriye yürümez, geriye doğru işlemez, kazanılmış haklara dokunulmaz. Devlet bu vatandaşlarımızın haklarını ellerinden almıştır. Bu vatandaşlarımızın devletimizden istedikleri şey, işe başladıkları zaman kazandıkları hakların geri verilmesidir yani işe başladıkları şartlara göre emekli olmak istiyorlar, başka hiçbir şey istemiyorlar. Şunu bütün kamuoyunun bilmesi gerekir ki bu bir erken emeklilik değildir. Bu değişiklikle hiç kimse 38 yaşında emekli olmayacaktır. Zaten mağdur durumda olan vatandaşlarımızın tamamı neredeyse o yaşı geçmiş durumdadır. Milletin temsilcileri olarak bizler, milletimizin mensubu olan bu vatandaşlarımıza emeklerinin karşılığı olan yani aslında kazanmış oldukları fakat siyaset kurumunun ellerinden aldığı yasal haklarını iade edelim. İade edelim ki adalet yerini bulsun.

Değerli milletvekilleri, devletin itibarı çalışanına ve emeklisine sağladığı imkân ölçüsünde artar. Eğer çalışanın, dar gelirlinin, emekçinin ve emeklinin haklarından tasarruf ederseniz işte o zaman devlet itibarsız bir devlet hâline gelir, yoksa sarayınız veya uçan sarayınız yok diye itibarsız bir devlet olmazsınız.

Malumunuz, bir de yasa değişikliğinden faydalanacak vatandaşlarımızın sayısı ve maliyeti konusunda kamuoyunda değişik görüşler var, rakamlar var. İlgili kurumların bir an önce bu rakamları kesin olarak açıklaması gerekir, kafa karışıklığı söz konusu. Buradan da bu kurumlara çağrı yapmış oluyorum.

Maliyet hususuna gelirsek, maliyetlerinin fazla olduğu söylenildi. 

Suriyelilerin maliyeti, affedilen vergi borçları, saraylar, makam araçları ve benzeri söylenecek çok şey var da ben söylemeyeyim. Bu hususta sadece diyeceğim şu: Adaletin maliyeti hesaplanmaz. "Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda muhalefet meseleyi siyasi kazanç elde etmek için gündeme getiriyor." diye düşünüyorsanız eğer ey iktidar partisi, içiniz rahat olsun, biz bu meselenin siyasi sonuçlarına bakmadan vatandaşlarımızın derdine derman olmak istiyoruz. Samimiyetle söylüyoruz, bu mağduriyeti ortadan kaldıracak teklifi siz getirin, biz destek olalım. Bu düzenleme, bu kriterlere uyan çalışanlarımızın yaş aralığından ötürü bir defaya mahsus yapılan bir düzeltme gibi düşünülmemelidir. Bu önerge kabul edilirse söz konusu tarihten önce işe başlayan ve emeklilik bekleyen çalışanlarımızın sayısı ciddi şekilde azalacaktır.


MHP Adına Erkan Akçay, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Konusunda Söz Aldı

Erkan Akçay şu ifadeleri kullandı, "Şimdi, konu önemli bir konu, toplumun geniş bir kesimini ilgilendiriyor. En son, Hükûmetin açıkladığı rakamlara göre 6,3 milyon kişiyi ilgilendiren bir konu olduğu ifade edildi. Bizim de Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim beyannamemizde emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin çözülmesine ilişkin milletimize verdiğimiz bir taahhüdümüz var. Bu, 24 Haziran Seçimlerinde de vardı, 1 Kasım beyannamemizde de vardı, ondan önceki 7 Haziran beyannamemizde de var. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bu konuyu önemsiyoruz. Arkadaşlarımızın kanun teklifleri var. Bu konunun bir makuliyet içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çözülmesinin önemli olduğunu ifade etmek isterim öncelikle ancak tabii; 6,3 milyon kişiyi ilgilendiriyor Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı rakamlara göre ki bu rakamların daha iyi çalışılması lazım. Belki bu komisyon kurulursa buna da bir vesile olabilir. Ciddi bir maliyet de getiriyor. Dolayısıyla bu devlet hepimizin devleti, bu ülke hepimizin ülkesi. Burada alacağımız kararın, atacağımız adımın hem insanımızın mağduriyetini gidermeye yönelik olması lazım hem de, bir taraftan da ekonomideki sıkıntıları, bütçedeki sıkıntıları görerek bir adım atılmasının en doğru yol olduğunu düşünüyoruz. Burada makulü bulmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu anlamda, bu konu hiçbir şekilde siyasi polemik konusu olmamalı, siyasi istismar konusu olmamalı. Az önce, benden önceki hatip de bu temennileri ifade etti, memnuniyetle karşıladığımı ben de ifade etmek isterim ancak özellikle bazı siyasi partiler Milliyetçi Hareket Partisini bu anlamda güya köşeye sıkıştırma gibi bir noktaya gidiyorlar. Bu yanlıştır arkadaşlar. Yani bu ciddi maliyet getirecek bir konudur bir taraftan, diğer taraftan da büyük ölçüde büyük bir kitleyi ilgilendiren bir konudur. Bunu makuliyet içerisinde, uzlaşı içerisinde çözmemiz lazım. Bu uzlaşının içerisinde bizim beklentimiz ve temennimiz iktidar grubunun da olmasıdır çünkü nihayetinde bütçeyi yönetecek olan Hükûmettir. İktidar grubunun da bu uzlaşının içerisinde olması bu anlamda çok iyi olacaktır. Tabii, burada şu yanlışa da düşülmemesi lazım: "Efendim, bütçe imkânları iyi değil veya ekonomi sıkıntıda, o zaman bu iş kalsın." Bu da olmaz. Bu iş kalmaması gereken bir konudur. Bu çözülmesi gereken bir konudur. İşte, bütçe, aslında bütçe yönetimi önceliklendirme sanatıdır. Dolayısıyla, bütçede eğer bizim lüzumsuz harcamalarımız varsa veya bir kısım artık aciliyetini yitirmiş, geçerliliğini yitirmiş bir kısım harcama programları varsa o harcama programlarının gözden geçirilip tekrar böyle bir önemli konu için toplumda beklenti oluşmuş ve mağduriyet oluşmuş bir konu için de bir alan oluşturma, mali alan oluşturma konusu da Hükûmetin vazifesidir, Hükûmet bunu ivedilikle yapmak durumundadır, bununla ilgili çalışmaların ben bir an evvel yapılmasının bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum."

İYİ Partili Ergun'un ardından MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay söz aldı. Akçay, Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunun MHP'nin seçim beyannamesinde yer aldığını, bu konunun mali sonuçlarının gözardı edilemeyeceğini, o yüzden konunun araştırılması ve orta yolu bulunması için komisyon kurulması gerektiğini söyledi. Siyasi partilerin konuşmalarının ardından oylamaya geçildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Teklifi AK Partili milletvekillerinin red oylarına rağmen kabul edildi.

Yeni kanun tekliflerinin TBMM'ye sunulması , EYT konusunda komisyon oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacağı öğrenildi.