Düzce'de 'Afet Bölgesi' İlan Edildi! Afet Bölgesi Nedir?

Düzce'de meydana gelen sel felaketinden sonra yaşanan can kayıpları ve kayıp vakaları nedeniyle Düzce'nin 'Afet Bölgesi' ilan edildiği bildirildi.  Düzece'de meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle ilin 'Afet Bölgesi' ilan edildiği bildirildi. Afet bölgesi nedir, hangi durumlarda Afet bölges ilan edilir? , detaylar ve daha fazlası kamu bülteni haber sitesinde.

Düzce'de 'Afet Bölgesi' İlan Edildi! Afet Bölgesi Nedir?

Düzce'de 'Afet Bölgesi' İlan Edildi! Afet Bölgesi Nedir? 

Meydana gelen sel felaketinden sonra yaşanan can kayıpları ve kayıp vakaları nedeniyle Düzce'nin 'Afet Bölgesi' ilan edildiği bildirildi.  Düzece'de meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle ilin 'Afet Bölgesi' ilan edildiği bildirildi. Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Düzce genelinde 17-18 Temmuz 2019 tarihlerindeki aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde Akçakoca ve Cumayeri ilçelerine bağlı köylerdekaybolan 7 vatandaşın 5 'inin cesedinin bulunduğu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi: 

Düzce ili genelinde 17 – 18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afeti nedeniyle; Akçakoca ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerinde toplam 7 vatandaşımız sele kapılarak kaybolmuş, bugün itibari ile 5 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde Valiliğimiz teknik personeli tarafından mahallinde yapılan afet etkisi belirleme çalışmaları sonucu hazırlanarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderilen ön hasar tespit çalışmaları neticesinde;
17 – 18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin Düzce ili genelinde “Genel Hayata Etkili” (Afet Bölgesi) olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülmüştür. 
Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda kesin ve itiraz hasar tespit çalışmalarının yaptırılarak, kesin ve itiraz hasar tespit çalışmaları neticesince hazırlanan hasar tespit raporu ve afetzede isim listesi mahallinde aynen ilan edilecektir. 
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
 
AFET BÖLGESİ NEDİR?

Afet bölgesi deprem, toprak kayması, sel, yangın, kaya düşmesi ve çığ gibi olayların görüldüğü ve her an gerçekleşebileceği yerlere denir.

Bir yerin afet bölgesi ilan edilebilmesi için şu şartlar aranır: Hane sayısının 100’den az olan yerlerde konutların 1/10’nun, nüfusu 50.000 den az olan il ve ilçelerde en az 50 binanın, nüfusu 15.000’den fazla olan il ve ilçelerin mahalle teşkil eden kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarımı mümkün olmayacak derecede ağır hasar görmesi

Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması
Tarım ürünlerinden en az 1/3’nün zarar görmüş olması
O yerdeki yol, su elektrik, kanalizasyon gibi kamu tesislerinin kullanılmayacak veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması
Ulaşım imkanlarının çok sınırlı olması.
Afet bölgesinde yaşayanlara hangi imkanlar sağlanır?

Bütün sağlık hizmetleri, o bölgedeki herkese ücretsiz verilir. Devlet hastanelerinin yanı sıra, askeri hastanelerde ve özel hastanelerde bulunan hastalara da ücretsiz bakılır.

Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenecek yardımları yapmakla zorunlu tutulur.

Yapılardaki hasarı tespit etmek için, gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilir. Bunun için ilgili bakanlıklar, hükümet tarafından bölgede görevlendirilir.

Bölgedeki yurttaşlar, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilir ve bilinçlendirilir.

Kamu personellerine düzenli bir şekilde yolluk, harcırah, avans ödenir.

Bölgedeki her bir ailenin ve her bir bireyin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilir.

Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenir. Binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildirilir. (Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunabilir.)

Bütün binalar ve yapılar için ayrı ayrı hasar tespit raporu düzenlenir. Hazırlanan hasar tespit raporlarına 30 günlük itiraz hakkı bulunur. Hasar görmüş binaların tamiri yapılıncaya kadar içine girilmesine izin verilmez. Evleri yıkılmış veya zarar görmüş yurttaşlara yeni ev tahsis edilir. Esnaflar için bütün bankalarda faizsiz kredi imkanı sağlanır.

Bütün şirketlerin, esnafların ve ya kişilerin devlet birimlerine ve bankalara olan borçları silinir veya borç süresi uzatılır. Bir yıl içinde tamir ettirilmeyen binalar yıkılır. Afet bölgelerinde fen kurullarınca tehlikeli görülen yerler yapı ve ikamet için yasaklanır. İmar planının değiştirilmesi gereken yerlerde, planlar 5 ay içinde yaptırılır. İzin verilen geçici baraka inşaatının 1 yıl içinde yıkılması zorunlu olur. Afetzedelerin taşınmasını gerektirecek durumlarda, bütün giderler bakanlık tarafından karşılanır.

Eğitimi aksayan öğrencilere ek sınav imkanı sağlanır ve merkezi sınavlarda (YGS-LYS,SBS, ALES gibi) öğrencilere ek puan verilir.
KAYNAK: zingat