Araç Muayenelerinde Korona Kararı: Araç Muayenesi İçin Tarih Verildi

Tüm araç sahiplerini ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Resmi Gazete 'de yayımlanan düzenlemede, muayene sürelerinin 3 ay uzatıldığına yer verildi.

Araç Muayenelerinde Korona Kararı: Araç Muayenesi İçin Tarih Verildi

Tüm araç sahiplerini ilgilendiren karar.

Araç muayeneleri her sene yapılıyordu. Bu yıl koronavirüs salgının başlaması nedeniyle araç sahipleri , araç muayenelerinin yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başlamıştı. Konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada araç muayenelerinin 3 aylığına ertelendiğine yer verildi.

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında  yayımlanan yeni karar şu şekilde:

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ AÇILMASI, İŞLETİLMESİ VE ARAÇ MUAYENESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2 - Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

GEÇİCİ MADDE İLE 3 AY ERTELENDİ

COVİD 19 salgını nedeniyle araç muayeneleri 3 aylığına ertelendi. Araç sahipleri , erteleme süresi dolduktan sonraki 45 gün içinde muayenelerini yapmak zorunda. Bugün yürürlüğe giren karar sonrası araç muayeneleri 3 Temmuz 'a kadar ertelendi.

3 Temmuz 2020 günü araç muayene istasyonları, yeni bir erteleme olmazsa açılacak ve araç sahiplerinin 3 Temmuz 'dan itibaren 45 gün içinde muayenelerini yaptırması gerekecek.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA