1215 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuruları Devam Ediyor

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarından koruma ve güvenlik görevlisi alımına yoğun ilgi sürüyor.

1215 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuruları Devam Ediyor

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarından koruma ve güvenlik görevlisi alımına yoğun ilgi sürüyor.

22 Haziran 2021 Salı 13:03
1215 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuruları Devam Ediyor

Başvurular 25 Haziran 2021 saat 17.00'e kadar devam edecek.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne toplamda 1309 sözleşmeli kamu personeli alımı için başvuru süreci devam ediyor. İlgili alımda 1215 kontenjan koruma ve güvenlik görevlisi alımı için ayrıldı.

Başvuru yapacak adayların başvuru genel şartları ile özel şartlarını dikkatle incelemesi, başvurularını e-Devlet şifreleriyle icisleri.gov.tr adresinden yapmaları gerektiği kaydedildi.

Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde:

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin 

belirtilen nitelikleri taşımak,

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

d) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

2 - Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar), 

3 - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 

4 - ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve lise mezunları için KPSSP (94) puan türünden en az 65 (altmış beş) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak, 

5 - Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir il veya Genel Müdürlük merkez teşkilatına yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte merkez teşkilatına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

6 - Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere) 

ORTAK ŞARTLAR 

Avukat, Sosyal Çalışmacı, Destek Personeli (Şoför) ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki her pozisyon unvanı için belirtilen özel şartlara ilave olarak; 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması, 

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

ÖZEL ŞARTLAR

1 - AVUKAT

a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak,

b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

2 - SOSYAL ÇALIŞMACI

a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının 

birinden mezun olmak.

3 - DESTEK PERSONELİ (Şoför)

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 

17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak), 

c) 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına engel bir durumunun olmaması, 

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik 

kartına sahip olmak,

c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan 

şartlara haiz olmak,

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten 

fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.) 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak, 

f) Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması.

KONTENJAN DAĞILIMI VE DİĞER DETAYLAR İÇİN https://www.kamubulteni.com/gundem/goc-idaresi-genel-mudurlugune-sozlesmeli-personel-alimi-h39356.html ADRESİNİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.

Son Güncelleme: 22.06.2021 13:10
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
Sa 2021-06-22 17:07:26

Her şeyi denedim başvuru yapamadım bulamıyorum yardımcı olursanız sevinirim

Avatar
Vatandaş 2021-06-22 17:10:18

Koruma ve güvenlik silahlı mı silahsız mı?