Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun Kimdir?

OSmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Turgay Uzun'un ataması yapıldı. Peki Turgay Uzun kimdir?

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun Kimdir?

OSmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Turgay Uzun'un ataması yapıldı. Peki Turgay Uzun kimdir?

06 Şubat 2021 Cumartesi 10:24
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun Kimdir?

Prof. Dr. Turgay Uzun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesinde 11 üniveristeye rektör ataması yapıldığı bildirildi. Atama kararnamesinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Turgay Uzun'un atamasının yapıldığı görüldü.

PROF. DR. TURGAY UZUN KİMDİR?

Öğrenim Bilgileri

Uzun'un eğitim bilgileri ve tarihleri şu şekilde:

Lisans

  • İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 1991

Yüksek Lisans

  • Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 1995

Doktora

  • Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 2000

YAYIMLANAN YAZILARI , MAKALELERİ

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1-) Uzun, T., "Birinci TBMM’de Siyasal Yapı ve Muhalefet", Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı:21, s.1-19, Ankara, 2004 - 2004
(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1-) Gezgüç Gözde Müşerref, Uzun Turgay, 2017. Arjantin Siyasi Tarihinde Askeri Darbeler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (EYAD)
2-) Gezgüç Gözde Müşerref, Aldemir Ceray, Uzun Turgay, 2015. 6360 Sayılı Kanun ve Muğla Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal)
3-) Uzun Turgay, 2010. Osmanlı Döneminde Türk Milliyetçiliği İdeolojisinin Kaynakları. Dumlupınar Üniversitesi Ssyal Bilimler Dergisi
4-) Uzun Turgay, 2004. Birinci TBMM’de Siyasal Yapı ve Muhalefet. Akademik Araştırmalar Dergisi
(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
1-) Uzun, T., "Siyasal Rejimler ve Yerel Katılım Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme", Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, C.14, Sayı:20, 2010, s.295-330 - 2010
2-) Uzun, T., "Osmanlı Döneminde Türk Milliyetçiliği İdeolojisinin Kaynakları, Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi, Sayı: 28, Aralık 2010, s.253-268 - 2010
3-) Uzun, T., "İşyerinde Çalışanın Yaşadığı Çatışmanın Azaltılmasında Örgütün Ve Ailenin Rolü : Polis Memurlarına Yönelik Bir Uygulama", DEU SBE Dergisi, Cilt 7 Sayı 3, Eylül 2005 - 2005
4-) Uzun, T., "Kamu Yönetiminde Değişim Ve Bilgi Edinme Hakkı”, Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi, Aralık, 2005 - 2005
5-) Uzun, T., "Kimlik, Ulus ve Milliyetçilik Üzerine Bir Değerlendirme", Doğu Batı Dergisi, Temmuz 2003,Ankara, s. 131-155 - 2003
6-) Uzun, T., "Osmanlı Devletinde Toplumsal Yapı ve Ermeni Hareketi”, Ermeni Araştırmaları, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayını No:3, Ankara, Temmuz 2003, ss.65-78 - 2003
7-) Uzun, T., "Türkiye Dışındaki Aydınların Türk Milliyetçiliği İdeolojisine Katkıları", Türk Yurdu Dergisi,C.21, Sayı:161, 2001, 13-24. - 2001
8-) Uzun, T., "Ermeni Sorununa İlişkin Politik Bir Değerlendirme", Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:37, Ocak-Şubat 2001, s.287-293 - 2001
9-) Uzun, T., "Osmanlı Devleti’nde Milliyetçilik Hareketleri", Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C.IV, Ocak 2000, İzmir, s.257-277 - 2000
10-) Uzun, T., B. Coşkun, "Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sorunları", Yeni Türkiye Dergisi, 2000 - 2000
11-) Uzun, T., "Avrupa Birliği ve İnsan Hakları", Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:35, Eylül-Ekim 2000, s.662-667. - 2000
12-) Uzun, T., "Uluslararası Politik Sistemin Değişimi, Yeni Uluslararası Düzen ve Türkiye", Amme İdaresi Dergisi, Cilt:31, S.4, Aralık 1998, s.80-95 - 1998
(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale
1-) Uzun Turgay, 2005. İşyerinde Çalışanın Yaşadığı Çatışmanın Azaltılmasında Örgütün Ve Ailenin Rolü : Polis Memurlarına Yönelik Bir Uygulama. DEU SBE Dergisi
(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
1-) Uzun Turgay, 2010. Siyasal Rejimler ve Yerel Katılım Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
2-) Uzun Turgay, 2005. Kamu Yönetiminde Değişim Ve Bilgi Edinme Hakk. Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi
3-) Uzun Turgay, 2003. Ulus, Milliyetçi ve Kimlik Üzerine Bir Değerlendirme. Doğu Batı
4-) Coşkun Bayram, Uzun Turgay, 1998. “Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Niteliği ve Sorunları. The Central and Eastern European Online Library
(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1-) Uzun, T., Gezgüç, G.M., 2013. Uzun, T., G.M.Gezgüç, “Balkanlarda Siyasi Haklar Alanında Değişim Ve Gelişmeler” , Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 31 Ekim-2 Kasım 2013, Samsun. Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Forumu
2-) Uzun Turgay, U.T., Atasever Gülbahar, A.G., 2009. Uzun, T., G. Atasever, "Türkiye’de Modernleşme Süreci Bağlamında Oryantalizm Ve Oksidentalizm”, 24-27 Eylül 2009, Isparta. Internatıonal Davraz Congress On Socıal And Economıc Issues Shapıng The World’s Future:New Global Dıalogue,
3-) Uzun, T., "AB Sürecinde Türkiye’de Temel Haklar ve Özgürlükler", Meinungsfreiheit in der Türkei, Basel, İsviçre, 12 Mayıs, 2007 - 2007
4-) Uzun, T., "11 Eylül Sonrası Doğu Türkistan’da İnsan Haklarının Durumu”, 1. Uluslararası Türk Dünyası Kurultayı, 9-15 Nisan 2006,Çeşme, İzmir - 2006
5-) Uzun, T., "Anadolu’da Kurulan Ermeni Terör Örgütleri Ve Faaliyetleri", İnsan Haklarının Uluslararası Tehdidi: Ermeni Terörü Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, Mayıs 2003 - 2003
6-) Uzun, T., S.Özen, "Tendencies Of University Students About Democracy And University Administratıon", Conference Of Innovatıon On Hıgher Education, Kiev, Ukrayna, Mayıs, 2003 - 2003
(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1-) Gezgüç, G.M., Uzun, T., Aldemir, C., 2015. 6360 Sayılı Kanun ve Muğla Örneği. XIII. Kamu Yönetimi Forumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye
2-) Uzun, T., “Filistin’in Dünü Bugünü”, Türk Ocakları Muğla Şubesi, 28 Şubat 2009, Muğla - 2009
3-) Uzun, T., "İl Özel İdaresinde Reformuna İlişkin Bazı Değerlendirme”, Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma Kongresi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biga İİBF, 2004 - 2004
4-) Uzun, T., "Birlesik Avrupa Düsüncesi ve Türkiye", Mugla Ünv. İİBF, 14 Mayıs 2004 - 2004
5-) Uzun Turgay, U.T., 2003. Demokrasi ve Cumhuriyet . Politikaları ile Türkiye Sempozyumu
6-) Uzun Turgay, U.T., 2002. Uzun, T., “Osmanlı Devletinde Toplumsal Yapı ve Ermeni Hareketi”, Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), 20-21 Nisan 2002, Ankara. Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi
7-) Uzun, T., İnsan Haklarının Kökeni ve Tarihsel Gelişimi-, (Bildiri), 28 Ekim 2001, Muğla - 2001
8-) Uzun, T., "İsmail Gaspıralı ve Cedit Hareketi", Muğla Üniversitesi, 2000 - 2000
(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.
1-) Uzun Turgay, U.T., 2002. Küreselleşme ve Milli Kültür . Muğla Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı
1-) Uzun, T., "Türk Milliyetçiliği ve MHP, Babil Yayınları", Ankara, 2005 - 2005
2-) Uzun, T., S. Özen, "Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye", Seçkin Yayınları, Ankara, 2004 - 2004
3-) Uzun, T., B.Coşkun, "Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Gelişimi, Niteliği ve Muğla İli Yerel Yönetimlerinin Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar", Muğla Üniversitesi Yayını, Muğla, 1999 - 1999
(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı
1-) Turgay UZUN, "Uluslar ve Milliyetçilikler", Siyaset Bilimi, Ed.: Halis Çetin, Orion yayınları, İstanbul, 2011 - 2011
(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı
1-) T. Uzun, G.M.Gezgüç, “Başkanlık Sistemi ve Latin Amerika Deneyimleri” Başkanlık Sistemi (edt. M. Aktaş-B. Coşkun) içinde, Nobel Yayınları, Ankara, 2013 - 2013
2-) Uzun, T., S. Özmaya, “Kamu Yönetimi Alanında Krizler ve Türkiye’de Kriz Yönetimi Süreci”, Kamu Yönetimi Üzerine İncelemeler, (Ed.: Nagehan Talat ARSLAN, içinde) Alfa Akademi Yay. , Bursa, 2011, s. 191-220 - 2011
3-) Uzun, T., “Tek Parti Döneminde Siyasal Oluşumlar”, İttihat Terakki’den Günümüze Siyasal Partiler, Ed: Turgay UZUN, Orion yayınları, Ankara, 2010, s.109-126 - 2010
4-) Uzun, T., "Milliyetçi Hareket Partisi”, İttihat Terakki’den Günümüze Siyasal Partiler, (Ed: Turgay UZUN, içinde) Orion yayınları, Ankara, 2010, s.233-279 - 2010
5-) Uzun, T., "Kamu Yararı anlayışında Değişim, Kamu Tercihi Teorisi Bağlamında Bir Değerlendirme", Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar (içinde) , Seçkin yayınları, Ankara, 2008 - 2008
6-) Uzun, T., İl Özel İdaresinde Yeniden Yapılanma”, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I: Reform, (Ed.: H.Özgür-M.Kösecik, içinde) Nobel Yayınları, Ankara, 2005 - 2005
7-) Uzun, T., "Kamu Yönetiminde Etik Sorunlar, Siyasal ve Yönetsel Bozulma" Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye (içinde) Seçkin Yayınları, Ankara, 2004, s.155-180 - 2004
8-) Uzun, T., "Devlet Yönetiminde Etkinlik ve Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi", Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye (içinde) Seçkin Yayınları, Ankara, 2004, s. 129-154 - 2004
9-) Uzun, T., "Türk Siyasal ve Yönetsel Yapısında Devletçi Gelenek ve Etkileri", Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye (içinde) Seçkin Yayınları, Ankara, 2004, s. 69-78 - 2004
10-) Uzun, T. "AB'ne Giriş Sürecinde Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Sorunları", Türkiye'de Yerel Yönetimler, (içinde), Alfa YAY., Ankara, 2003 - 2003
11-) Uzun, T., "Osmanlı Devleti’nde Toplumsal Yapı ve Ermeni Ayrılıkçı Hareketinin Doğuşu" Dünden Bugüne Türk Ermeni İlişkileri (içinde) Nobel Yayınları, Ankara, 2003 - 2003
12-) Uzun, T., "Osmanlı Devletinde Milliyetçi Hareketler İçerisinde Ermeniler", Osmanlıdan Günümüze Ermeni Sorunu, (içinde), Ankara, 2002 - 2002
(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1-) İttihat Terakki’den Günümüze Siyasal Partiler, Ed: Turgay UZUN, Orion yayınları, Ankara, 2010 - 2010
(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.
1-) “Türkiye’de Genel ve Yerel Seçimlerin Siyasal İletişim ve Propaganda Yöntemleri Açısından İncelenmesi (1995-2002)” Muğla Üniversitesi, 2012 - 2012
2-) "Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Yaklaşımı-Sorunlar ve Çözüm Önerileri” - 2009
3-) “Doğu-batı İkilemi: Oryantalizm ve Oksidentalizm” - 2007
4-) “Türkiye’de Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının Siyasal Karar Alma Mekanizmalarına Etkisi” - 2007
5-) “Türk Kamu Yönetiminin AB’ye Uyumu ve Mülki İdare Amirliği” - 2006
6-) “Kamu Yönetiminde Değişim Sürecinde Etik Sorunlar ve Türkiye” - 2006
7-) “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına Göre Adil Yargılanma Hakkı ve Türkiye” - 2006
(G-3-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü
1-) AB Sürecinde Yerel Akademisyenler İşbirliği Projesi, TEPAV-EPRI, 2006 - 2006
2-) Mugla Üniversitesi Ögrenci Profili, Mugla Üniversitesi Yayını, 2005 - 2005
3-) Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Gelişimi, Niteliği ve Muğla İli Yerel Yönetimlerinin Uygulamada Karsılaştıkları Sorunlar, (Bayram Coşkun ile Birlikte), Muğla Üniversitesi, 1999 - 1999

VERDİĞİ DERSLER

KAY1006 2020-2021 Bahar
Siyaset Bilimi II
KAY3522 2020-2021 Bahar
Türkiye'de Siyasal Partiler II
KAY 5000 2020-2021 Güz
Tez Çalışması
KAY 5090 2020-2021 Güz
Seminer
KAY 5527 2020-2021 Güz
Sosyal Teoride Modernizm ve Postmodernizm
KAY 5701 2020-2021 Güz
Uzmanlık Alan Dersi
KAY 5703 2020-2021 Güz
Uzmanlık Alan Dersi
KAY 5704 2020-2021 Güz
Uzmanlık Alan Dersi
KAY 6090 2020-2021 Güz
Seminer
KAY 6507 2020-2021 Güz
Modern Siyasi Düşünce
KAY 6701 2020-2021 Güz
Uzmanlık Alan Dersi
KAY 6702 2020-2021 Güz
Uzmanlık Alan Dersi
KAY 6703 2020-2021 Güz
Uzmanlık Alan Dersi
KAY 6705 2020-2021 Güz
Uzmanlık Alan Dersi
KAY 6708 2020-2021 Güz
Uzmanlık Alan Dersi
KAY 6800 2020-2021 Güz
Yeterlik Sınavına Hazırlık
KAY 6900 2020-2021 Güz
Tez Önerisi
KAY 6901 2020-2021 Güz
Tez Çalışması (1.TİK)
KAY 6903 2020-2021 Güz
Tez Çalışması (3.TİK)
KAY1005 2020-2021 Güz
Siyaset Bilimi I
KAY3515 2020-2021 Güz
Türkiye’de Siyasal Partiler I
KAY 5090 2019-2020 Bahar
Seminer
KAY 5520 2019-2020 Bahar
Türk Siyasal Yaşamında Temel Sorunlar
KAY 5702 2019-2020 Bahar
Uzmanlık Alan Dersi
KAY 5703 2019-2020 Bahar
Uzmanlık Alan Dersi
KAY 5704 2019-2020 Bahar
Uzmanlık Alan Dersi
KAY 6090 2019-2020 Bahar
Seminer
KAY 6518 2019-2020 Bahar
Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce
KAY 6701 2019-2020 Bahar
Uzmanlık Alan Dersi
KAY 6702 2019-2020 Bahar
Uzmanlık Alan Dersi
KAY 6704 2019-2020 Bahar
Uzmanlık Alan Dersi
KAY 6705 2019-2020 Bahar
Uzmanlık Alan Dersi
KAY 6707 2019-2020 Bahar
Uzmanlık Alan Dersi
KAY 6708 2019-2020 Bahar
Uzmanlık Alan Dersi
KAY 6800 2019-2020 Bahar
Yeterlik Sınavına Hazırlık
KAY 6900 2019-2020 Bahar
Tez Önerisi
KAY 6901 2019-2020 Bahar
Tez Çalışması (1.TİK)
KAY 6902 2019-2020 Bahar
Tez Çalışması (2.TİK)
KAY 6903 2019-2020 Bahar
Tez Çalışması (3.TİK)
KAY1006 2019-2020 Bahar
Siyaset Bilimi II
KAY3522 2019-2020 Bahar
Türkiye'de Siyasal Partiler II
KAY 5527 2019-2020 Güz
Sosyal Teoride Modernizm ve Postmodernizm
KAY 6507 2019-2020 Güz
Modern Siyasi Düşünce
KAY1005 2019-2020 Güz
Siyaset Bilimi I
KAY3515 2019-2020 Güz
Türkiye’de Siyasal Partiler I

Son Güncelleme: 06.02.2021 11:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.