YKS 2020 Konuları (TYT AYT Çıkarılan - Kaldırılan Konular Soru Dağılımı)

2020 yılı Yükseköğretim Kurumları sınavı tarihi geriye çekildi. Peki sınav konuları nedir? Hangi konulardan soru çıkacak? Hangi üniteler müfredata dahil? İşte detaylar.

YKS 2020 Konuları (TYT AYT Çıkarılan - Kaldırılan Konular Soru Dağılımı)

2020 YKS tarihii geriye alındı. Peki hangi konulardan soru çıkacak?

2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı tarihi geriye alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 2020 yılı Yükseköğretim Sınavları 'nın 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacağını söyledi.

TEPKİ GELMİŞTİ

YKS tarihinin geri çekileceği iddiaları sonrası öğrenciler sosyal medyada miylonlarca paylaşım yapmış ve YKS 'nin tarihinin geriye alınmamasını istemişti. 

YKS KONULARI

YKS konulalrı güncellendi. Geçtiğimiz ay Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan güncel YKS konuları şu şekilde:

Edebiyat ve Türkçe konuları için TIKLAYIN

Tarih konuları için TIKLAYIN

Matematik Konuları için TIKLAYIN

Fizik Kimya ve Biyoloji Konuları için TIKLAYIN

KALDIRILAN KONULAR

Kaldırılan Geometri Konuları

Çemberin Analitiği

Kaldırılan Biyoloji Konuları

Canlılarda Enerji Dönüşümleri (sadece ilk kısımlara çalış)

Bitki Biyolojisi

Canlılar ve Çevre

Hücresel Solunum

Bitkilerin Yapısı

Bitkilerde Madde Taşınması

Bitkilerde Eşeyli Üreme

Canlılar ve Çevre

Kaldırılan Kimya Konuları

Karbon Kimyasına Giriş (son kısımlar yok sadece)

Organik Bileşikler

Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

LEWİS FORMÜLLERİ HİBRİTLEŞME –MOLEKÜL GEOMETRİSİ

HİDROKARBONLAR

HİDROKARBONLAR FONKSİYONEL GRUPLAR

ALKOLLER

ETERLER

KARBONİL BİLEŞİKLERİ

KARBOKSİLİK ASİTLER ESTERLER

FOSİL YAKITLAR

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

Kaldırılan Fizik Konuları

Dalga Mekaniği (son kısımları yok sadece)

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

Modern Fizik

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Atom Modelleri

Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği

Radyoaktivite

Özel Görelilik

Kara Cisim Işıması

Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Kaldırılan Edebiyat Konuları

Dünya edebiyatında 20. yüzyılda yazılmış bir roman örneğinin incelenmesi
Cumhuriyet Dönemi’nde ve dünya edebiyatında deneme
Söylev

Kaldırılan Tarih Konuları
İnkılap ve Atatürkçülük dersi kaldırılan konular

İKİ SAVAŞ ARASINDAKI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA
II.DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA
II.DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA
TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE
21.YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA

Kaldırılan Coğrafya Konuları
Haftada 2 Saat Coğrafya Görenler için
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve Toplum
Haftada 4 Saat Coğrafya Görenler için
Beşerî Sistemler (son kısımları yok)
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve Toplum

Dünya Ticaret Ağlarının Küresel Ekonomiye Etkisi
Türkiye’nin İç ve Dış Ticareti
Türkiye’yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Politikaları
Kıtaların, Okyanusların ve Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Önemi
Tarihsel Süreçte Türkiye’nin Jeopolitiği
Türk Kültür Bölgeleri ile Türkiye İlişkisi
Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Özellikleri
Ülkelerin Doğal Kaynak Potansiyelinin Küresel ve Bölgesel İlişkilerine Etkisi
Enerji Taşımacılığı
Ülkeler Arasında Sorun Oluşturan Mekânsal Unsurlar ve Sıcak Çatışma Bölgeleri
Doğal Çevrenin Sınırlılığı ve Sürdürülebilirlik
Ortak Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması
Çevre Sorunlarının Önlenmesine Yönelik Politikalar