Ücretli Öğretmenlik Başvuru Sonuçları İçin Açıklama Geldi

2020-2021 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvurusu ve başvuru sonuçları hakkında açıklama geldi. İşte ücretli öğretmenlik başvuru şartları ve başvuru bilgileri ile sonuç açıklaması.

Ücretli Öğretmenlik Başvuru Sonuçları İçin Açıklama Geldi

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları nasıl öğrenilecek?

2020 yılı ücretli öğretmenlik başvuruları devam ediyor. Başvurular devam ederken ilanlara başvuru yapan adaylar, sonuöların ne zaman ve nasıl açıklanacağını araştırmaya başladı. Biz de kamubulteni.com olarak bu yazımızda ücretli öğretmenlik başvuru bilgilerine yer verdik.

BAŞVURU ŞARTLARI

Ücretli öğretmenlik başvuru şartları şu şekilde:

1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin  güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı  suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,  suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.- Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki  yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

8. Lisans mezunu olmak

9. Emekli olup ücretli öğretmenlik için başvuru yapanların başvuruları zorunlu olmadıkça kabul edilmeyecektir.

10. 667 sayılı OHAL kanunu kapsamında, haklarında işlem başlatılan özel öğretim ile öğrenci yurtlarından birinde, yönetici, eğitimci, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personel olarak çalışanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU EKRANI

Ücretli öğretmenlik başvurusu e Devlet kapısı üzerinden alınmaktadır. https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu  adresi üzerinden başvurunuzu yapın.

SONUÇLAR NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları telefon numarasına bildirilmektedir. Bir ilçe MEM'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Görev verilmesi halinde beyan ettiğiniz cep telefonunuza hangi okula görevlendirildiğiniz hakkında bilgilendirme mesajı gönderilecektir. Bu sebeple bu bilgilerin doğru yazılması gereklidir."

Not: Başvuru sonuç tarihi için başvuru yaptığınız il ya da ilçe milli eğitim müdürlüğünü arayarak bilgi alabilirsiniz. Her il ve ilçe farklı tarihlerde sonuçları açıklayacaktır. 

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA