TYT ve AYT'de Hangi Konulardan Soru Çıkacak? İşte YKS Konuları ve Kaldırılan Konular

2020 yılı YKS 'de TYT ve AYT sorularının hangi konulardan geleceği merak edilmeye başlandı. Peki 12 'inci sınıfta ilk dönem konuları nelerdir? İlk dönemde hangi konular işlendi? TYT ve AYT 'de hangi konulardan soru sorulacak? İşte detaylar.

TYT ve AYT'de Hangi Konulardan Soru Çıkacak? İşte YKS Konuları ve Kaldırılan Konular

YKS konuları nedir?

2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı hakkında bugün açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tararından yapılan açıklamada 2020 yılı üniversiteye giriş sınavındaki soruların konularına yer verildi. 

MEB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar."

OLMAYACAK ÖNEMLİ KONULAR

2020 YKS 'de öğrenciler bu konulardan soru sorulmayacak: Türev, integral, bitki, modern fizik, organik kimya.

TYT 'DE DEĞİŞİKLİK YOK

2020 TYT oturumunda sorularda bir değişiklik olmayacak. Önceki yıllardaki müfredat aynen uygulanacak ve sorular aynı konulardan olacak.

Matematik TYT

Tam Sayılar – Rasyonel Sayılar – Gerçel Sayılar
Temel Kavramlar
1. Dereceden Denklemler
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Bölünebilme Kuralları
OBEB – OKEK
Oran – Orantı
Cebirsel Problemler
Sayı Kesir – Yaş – Yüzde – Karışım – Kar Zarar – Hareket – İşçi Problemleri
Kümeler
Kartezyen Çarpım
Fonksiyonlar
Polinomlar
İkinci Dereceden Denklemler
Sayma
Olasılık – Kombinasyon – Permütasyon
İstatistik

TYT Fizik

Fizik Bilimine Giriş
Madde ve Özellikleri
Basınç
Kaldırma Kuvveti
Isı – Sıcaklık – Genleşme
Basit Makineler
Doğrusal Hareket
Kuvvet – Hareket
İş – Güç – Enerji
Işık – Aydınlanma – Gölge
Aynalar (Düzlem Ayna – Küresel Ayna)
Kırılma – Mercek
Elektrostatik
Elektrik Akımı
Manyetizma
Dalga Hareketi – Su Dalgası – Ses Dalgası

TYT Biyoloji

Canlıların Ortak Özellikleri
Canlıların Temel Bileşenleri
Hücre ve Organeller – Madde Geçişleri
Canlıların Sınıflandırılması
Hücrede Bölünme – Üreme
Kalıtım
Bitki Biyolojisi
Ekosistem

TYT Tarih

Tarih Bilimi
İnsanlığın İlk Çağları
Orta Çağ Dünyası
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
İslam Medeniyetinin Doğuşu
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk – İslam Devletleri
Beylikten Devlete
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi
Osmanlı Merkez Teşkilatlanması
Devrimler Çağı
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşında Cepheler ve Antlaşmalar
Cumhuriyet Dönemi İlke ve İnkılapları
İkinci Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrasında Türkiye ve Dünya

TYT Coğrafya

Doğa ve İnsan
Coğrafi Konum
Harita Bilgisi
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
Atmosfer ve Sıcaklık
Basınç ve Rüzgarlar
Nem ve Yağı
İklimler
İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler
Doğal Afetler
Su – Toprak – Bitki
Türkiye’nin Yer Şekilleri
Nüfus
Göç ve Yerleşme
Ekonomik Faaliyetler
Çevre ve İnsan

TYT Felsefe

Felsefenin Alanı
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Din Felsefesi
Sanat Felsefesi

TYT Din Kültürü

İnanç
İbadet
Hz. Muhammed (S.A.V.)
Ahlak ve Değerler
Vahiy ve Akıl – Mezhepler
Din, Kültür ve Medeniyet

TYT Türkçe

Anlam Bilgisi Konuları
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Deyim – Atasözleri – İkilemeler
Paragrafta Anlam (Paragrafta Ana Düşünce – Boşluk Doldurma – Yardımcı Düşünce – Düşünceyi Geliştirme Yolları)
Dil Bilgisi Konuları
İsimler
Tamlamalar
Sıfatlar
Zarflar
Zamirler
Edat – Bağlaç – Ünlem
Eylem
Ekeylem
Fiilimsiler
Kök Bilgisi
Sözcüğün Yapısı
Ekler
Fiil
Cümle Türleri
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Anlatım Bozuklukları

AYT 'DE DEĞİŞİKLİK

2020 yılı YKS 'de Alan Yeterlilik Testi 'nde değişiklik yapılacak. AYT 'de ilk dönem konuları sorulacak.

Aşağıda , önceki yıllarda sınavlarda soru sorulan konuların tamamı verilmiştir. Peki siz hangi derste hangi konuya kadar geldiniz? Aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz.

AYT Matematik konuları şu şekilde:

Temel Kavramlar
Sayılar – Sayı Basamakları
Bölme ve Bölünebilme
OBEB – OKEK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Denklem Çözme
Oran-Orantı
Problemler
Mantık
Kümeler
Kartezyen Çarpım
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
2. Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Polinomlar
Parabol
Trigonometri
Eşitsizlikler

GEOMETRİ

Temel Kavramlar
Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Özel Üçgenler
Dik Üçgen
İkizkenar Üçgen
Eşkenar Üçgen
Üçgende Alan
Açıortay
Kenarortay
Üçgende Benzerlik
Açı Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Dikdörtgen
Özel Dörtgenler

FİZİK

AYT fizik konuları şu şekilde:Fizik Bilimine Giriş
Madde ve Özellikleri
Hareket ve Kuvvet
İş, Güç ve Enerji I
Isı ve Sıcaklık
Elektrostatik
Elektrik ve Manyetizma
Basınç
Kaldırma Kuvveti
Dalgalar
Optik
Kuvvet ve Hareket
Tork ve Denge
Kütle Merkezi
Atışlar
Basit Makineler
 

KİMYA

Kimya Bilimi
Atom ve Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Kimyasal Hesaplamalar
Kimyanın Temel Kanunları
Asit, Baz ve Tuz
Maddenin Halleri
Karışımlar
Endüstride ve Canlılarda Enerji
Kimya Her Yerde
 

BİYOLOJİ

Canlıların Ortak Özellikleri
Canlıların Temel Bileşenleri
Hücre ve Organelleri
Hücre Zarından Madde Geçişi
Canlıların Sınıflandırılması
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Mayoz ve Eşeyli Üreme
Kalıtım
Ekosistem Ekolojisi
Güncel Çevre Sorunlar
Canlılarda Enerji Dönüşümü
Solunum
İnsan Fizyolojisi
Endokrin Sistemi
Duyu Organları
Destek ve Hareket Sistemi
Sindirim Sistemi
Sinir Sistemi
Dolaşım Sistemi

EDEBİYAT

Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
Tarih İçinde Türk Edebiyatı
Destan Dönemi Türk Edebiyatı
İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
 

COĞRAFYA

Doğa ve İnsan
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
Coğrafi Konum
Harita Bilgisi
İklim Bilgisi
Yerin Şekillenmesi

Doğanın Varlıkları
BEŞERİ SİSTEMLER

Beşeri Yapı
Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
Geçim Tarzları
MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
Türkiye İklimi ve Özellikleri
Türkiye’nin Doğal Varlıkları
Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç
KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER

Bölge Türleri ve Sınırları
Konum ve Etkileşim
Coğrafi Keşifler
ÇEVRE VE TOPLUM

Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
Doğal Afetler

TARİH

Tarih Bilimi
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı
Türk-İslam Devletleri
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete (1300-1453)
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
1881’den 1919’a Mustafa Kemal
Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
Türk İnkılabı
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Türk Dış Politikası
Atatürk’ün Ölümü
Yüzyılın Başlarında Dünya
İkinci Dünya Savaşı
Soğuk Savaş Dönemi
Yumuşama Dönemi ve Sonrası
Küreselleşen Dünya
Türklerde Devlet Teşkilatı
Türklerde Toplum Yapısı
Türklerde Hukuk
Türklerde Ekonomi
Türklerde Eğitim
Türklerde Sanat

FELSEFE

Felsefe’nin Konusu
Bilgi Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Bilim Felsefesi
Mantık Konuları

Mantığa Giriş
Klasik Mantık
Mantık ve Dil
Sembolik Mantık
Psikoloji Konuları

Psikoloji Bilimini Tanıyalım
Psikolojinin Temel Süreçleri
Öğrenme Bellek Düşünme
Ruh Sağlığının Temelleri
Sosyoloji Konuları

Sosyolojiye Giriş
Birey ve Toplum
Toplumsal Yapı
Toplumsal Değişme ve Gelişme
Toplum ve Kültür
Toplumsal Kurumlar

DİN KÜLTÜRÜ

Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması
İnsan ve Din
İslam ve İbadetler
İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
İslam ve Bilim, Estetik, Barış
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
İslam Düşüncesinde Tasavvu
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler
Hazreti Muhammed
Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları

Siz de aşağıdaki yorum kısmından okulda hangi konuya kadar geldiğinizi yazarak diğer adaylarla bilgi alış verişinde bulunabilirsiniz.

YKS HABERLERİ İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN