TUS 2. Dönem Sınav Sonuçları 11 Eylül'de Açıklanacak

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem Sınav Sonuçları ÖSYM tarafından 11 Eylül'de açıklanacak.

TUS 2. Dönem Sınav Sonuçları 11 Eylül'de Açıklanacak

TUS 2. Dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkeiz Başkanlığı tarafından paylaşılan sınav takvimine göre ilgili sınava dair sonuç açıklama duyurusu 11 Eylül'de yayımlanacak. TUS 2. Dönem Sınav sonuçlarını adaylar ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler. 

TUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Betboo Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir. 

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA