Sağlık Bakanlığı Açıkladı: Personel Alımında Sözlü Mülakat Olacak-İşte Detaylar

Sağlık Bakanlığı 'ndan son dakika açıklaması geldi ve kamu personeli alımında artık sözlü mülakat olacağına yer verildi. İşte yayımlanan detaylar.

Sağlık Bakanlığı Açıkladı: Personel Alımında Sözlü Mülakat Olacak-İşte Detaylar

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı personel alımı sözlü mülakat ile olacak.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında , sözleşmeli sağlık personeli alımlarının bundan sonra sözlü mülakat ile olacağı belirtildi. Söz konusu karar az önce YHGM 'de yayımlandı.

İŞTE YAYIMLANAN KARAR : 

SÖZLESMELİ SAĞLIK PERSONELI YERLEŞTIRME İLE SÖZLÜ SINAV USUL VE ESASLARI

Amaç

MADDE 1- (1) Bu usul ve esasların amacı, 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hülcmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında Bakanlık pozisyonlarına sözleşmeli personel atamaları için yapılacak olan sözlü sınavlara ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslar, 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında yer alan ve Bakanlığa vize edilmiş pozisyonlara sözlü sınav sonucu atanacaklar! kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu usul ve esaslar, 663 Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hülcmünde Kararnamenin 45/A maddesine dayamlarak hazırlanmıştır.

Komisyonların Kurulması, Görev ve Yetkileri Merkez Sınav Komisyonu

MADDE 5- (1) Bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personeli için yapılacak sözlü sınavlara ilişkin işlemleri yürütmek üzere beş kişiden oluşan merkez sınav komisyonu teşkil edilir.

(2) Merkez Sınav Komisyonu; Bakan Yardımcısının veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşur. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir.

(3) Merkez Sınav Komisyonunu teşkil eden üyelerin en az daire başkanı olması şarttır.

(4) Merkez Sınav Komisyonu; bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personelinin; Bakanlığa 1CPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile atanmasına veya ICPSS puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla atama yapılmasına karar verir.

(5) Merkez Sınav Komisyonu, üye tanı sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üyeler katılır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

(6) Merkez Sınav Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür

İl Sınav Komisyonu

MADDE 6- (1) Merkez Sınav Komisyonunun belirlediği illerde sözlü sınavları yapmak üzere 3 kişiden oluşan İl Sınav Komisyonu teşkil edilir. İl Sınav Komisyonu; İl Sağlık Müdürünün veya görevlendireceği başkanın başkanlığında, başkan ve başkan yardımcıları ile diğer temsilcilerden oluşur. Gerekli görülmesi halinde İl Sağlık Müdürünün onayı ile birden fazla komisyon kurulabilir. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir.

(2) İl Sınav Komisyonunda; en az bir tabip veya uzman tabibin bulunması ve diğer üyelerin ise tabip, uzman tabip veya başkan yardımcısı düzeyinde olması şarttır. Bu komisyonlarda bir Bakanlık temsilcisi de gözlemci olarak yer alabilir.

(3) İl Sınav Komisyonun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece d'hil) kan ve sıhri hısımlarmın katıldıkları sözlü sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(4) İl Sınav Komisyonun sekretarya hizmetleri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Başvuru duyurusu

MADDE 7- (I) Sözlü sınava katılma şartlan, başvuru tarihi ve yeri, KPSS taban puanı ve türü, hangi alandan kaç sözleşmeli personelin alınacağı, pozisyon sayısı, unvan ve branşı, sınava girebileceklerin sayısı, sınavın yeri ve zamanı, içeriği, değerlendirme yöntemi, başvuruda ve atamada istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar Merkez Sınav Komisyonunca belirlenir ve Genel Müdürlük internet adresinde duyurulur.

Başvuru şartları

MADDE 8- (1) Adayların sözlü sınava son başvuru tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olması gerekir.

(2) Adayların sözlü sınava son başvuru tarihi itibariyle mezun olmuş ve geçerli KPSS puanına sahip olması gerekir.

(3) Bakanlık gerek görmesi halinde mesleki tecrübe, sertifika ve yaş başta olmak üzere özel şart belirleyebilir.

Sözlü sınav ve puanı

MADDE 9- ( 1) KPSS puanı esas alınarak, Bakanlıkça ilan edilen toplam pozisyon sayısının en az üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çainlır.

(2) Sözlü sınava girme hakkı kazananlar, sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarih Genel Müdürlük internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(3) Sözlü sınavda adaylar; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti ile mesleki bilgileri yönüyle değerlendirilir.

(4) Değerlendirmeler, yüz tam puan üzerinden yapılır ve her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı tespit edilir.

(5) Sözlü sınav puanları, iki yılı aşmamak suretiyle bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Bu dönem içinde alım yapılması halinde KPSS puanı ile bu sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması esas alınarak yerleştirme yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 10 — (1) Sözlü sınav sonuçlanna itiraz, ilgilinin sınava girdiği komisyona, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren beş gün içinde yapılır ve sözlü sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü içerisinde değerlendirilerek ilgililere bildirilir. Başarı sıralaması

MADDE 11- (1) ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Atamada başarı puanı esas alınır. KPSS puanı ile sözlü sınav puanlanrım aritmetik ortalaması esas alınarak başarı puanı tespit edilir.

(2) Başarı puanlannın eşit olması halinde, KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır. Eşitliğin devamı halinde atanacak aday kura ile belirlenir.

Yerleştirme işlemleri

MADDE 12- (1) KPSS puanı ile sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak atamaya hak kazanan adaylar belirlenerek Genel Müdürlük internet adresinde duyurultır. Adayların atamalan başarı puanı üstünlüğüne göre yapılır.

KPSS PUANINA GÖRE 3 KATI ADAY ÇAĞRILACAK.

Kadın - erkek diğer sağlıkçılarla bilgi alış verişi için TIKLAYIN

İLAN GELDİĞİ ANDA BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN >>>

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
64 Yorum