PÖH'lerden Amir Alımı Yazılı Sınav Sonucu Aynı Gün Açıklandı

Polis Akademisi'nden bir son dakika açıklaması yapıldı ve 4. dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi yazılı sınavın sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

PÖH'lerden Amir Alımı Yazılı Sınav Sonucu Aynı Gün Açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.

Akademi resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruda PAEM 4. dönem ilk derece amirlik eğitimi yazılı sınav sonuçlarının açıklandığına yer verildi. 

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ARASINDAN ALIM YAPILACAK

Polis Akademisi, mevcut özel harekat polisleri arasından komiser yardımcılığı rütbesine alım için yazılı sınav yaptı.Yapılan sınavın sonuçları açıklandı. Sonuç duyurusu şu şekilde;

Teşkilatımızın amir ihtiyacını karşılamak amacıyla, 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Özel Harekat Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında fiilen görev yapan Özel Harekat branşlı emniyet mensubu adaylar arasından 500 erkek memurun  Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne alınmak üzere İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir. 

İlgili yönetmeliğin 16. maddesinin 5. fıkrasında “Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar” ve 17. maddesinin Goldenbahis 3. fıkrasında “Yazılı sınav sonucuna göre; belirlenen başarı puanını aşmak koşuluyla, en yüksek puandan başlamak üzere bu gruba ayrılan PAEM öğrenci kontenjan sayısının on katı kadar aday başarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde sınav konularına ilişkin 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirlenen sıraya göre doğru cevabı daha fazla olan aday başarılı sayılır. Eşitliğin yine bozulmaması halinde başarı listesinde son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılır.” hükümleri doğrultusunda başarı listesi oluşturulmuştur. Fiziki Yeterlilik ve Mülakat/ Sözlü Sınav tarihleri ve aday sınav giriş belgeleri ileri tarihte Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinde (www.pa.edu.tr.) yayımlanacaktır.
 
Anılan yönetmeliğin 17. Maddesi gereği yazılı sınav sonuçları için yapılacak maddi hata başvurularının, neticelerin ilanından itibaren 2 iş günü  içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Rütbe Terfi ve Sınav İşlemleri Şube Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde gönderilmeyen dilekçeler anılan yönetmelik hükümleri gereğince işleme tabi tutulmayacaklardır. 

4. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı sonuçları E-devlet şifresi ile öğrenilecek olup yazılı sınav sonuçları için 

Kamubulteni.com  |Ankara