Lise Mezunu Subay Astsubay Alımı İçin Başvurular Yeniden Başlayacak (2020 MSÜ)

2020 yılı lise mezunu subay astsubay öğrenci alımında geç başvurular için geri sayım sona eriyor. 2020 MSÜ sınavına süresi içinde başvuru yapamayanlar 25 Şubat 2020 günü müracaatını yapabilecek. Peki başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylar ve başvuru şartları.

Lise Mezunu Subay Astsubay Alımı İçin Başvurular Yeniden Başlayacak (2020 MSÜ)

2020 yılı lise mezunu subay astsubay öğrenci alımında geç başvurular için geri sayım sona eriyor. 2020 MSÜ sınavına süresi içinde başvuru yapamayanlar 25 Şubat 2020 günü müracaatını yapabilecek. Peki başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylar ve başvuru şartları.

24 Şubat 2020 Pazartesi 08:23
Lise Mezunu Subay Astsubay Alımı İçin Başvurular Yeniden Başlayacak (2020 MSÜ)

Lise mezunu subay astusbay alımında geç başvurular başlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılı MSÜ subay astsubay öğrenci alımı duyurusu geçtiğimiz ay yayımlanmıştı. Askeri öğrenci alımına başvurular 7 Ocak-10 Şubat 2020 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuruların sona ermesinin ardından adaylara bir şans daha tanınacak. Süresi içinde başvurusunu yapamayan adaylar 2020 MSÜ sınavına 25 Şubat 2020 Salı günü başvuru yapabilecek.

GEÇ BAŞVURU DUYURUSU YAYIMLANDI

ÖSYM Başkanlığı resmi internet adresi üzerinden 2020 Milli Savunma Üniversitesi geç başvuru duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda süresi içinde MSÜ sınavına başvuru yapamayan adaylar için 25 Şubat 2020 Salı günü , 1 günlüğüne geç başvuru ekranının açılacağına yer verildi. 

SUBAY ASTSUBAY ALINACAK

2020 MSÜ sınavı ile Milli Savunma Bakanlığı kuvvet komutanlıkları bünyesine subay astsubay alınacak. Harp Okullarına erkek kadın subay öğrenci alımı yapılacak. Astsubay MYO'lara ise sadece erkek astsubay öğrenci alınacak. Subaylığı kazananlar 4 yıllık eğitime tabi tutulacak. Astsubaylıkta ise eğitim süresi 2 yıl.

Kadın erkek subay astsubay anketine katılmak için  TIKLA KATIL

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

2020 MSÜ sınav başvuru şartları şu şekilde:

1-) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler ancak, Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.),

2-) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

3-) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2000 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2000 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.

4-) Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2020 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2018 ve 2019 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.), 2017 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2017 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil). Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

5-) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 29 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak,

6-) ÖSYM Başkanlığınca 29 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 13 Nisan 2020 - 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

7-) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere; a) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2020-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne katılmış (2019-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2020-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2020-YKS TYT taban puanı almış olmak b) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan 2020- YKS TYT (2019 YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2020-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler, ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ile 21 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2020-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2020-YKS Sayısal ve Eşit Ağırlık Puan türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak, c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır.

8-) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin; a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak, b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak, ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak, d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak, e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

9-) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

10-) Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

11-) Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

12-) “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

13-) Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,

14-) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

15-) “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

16-) İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak.

Kadın erkek astsubay subay adayları ile bilgi alış verişi için:  TIKLA KATIL

GEÇ BAŞVURU ŞEKLİ VE ÜCRETİ

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda geç başvuruların 25 Şubat 2020 sat 10.00 'da başlayacağı ve aynı gün 23.59 'da sona ereceğine yer verildi. Geç başvuru ücreti ise 150 TL'dir. Başvuru ücreti sadece ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla yatırılacak.

2020 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavı 29 Mart 2020 günü yapılacak. Sınav 135 dakika olacak. 120 sorudan oluşacak. 

BAŞVURU BAŞLADIĞINDA BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN

Son Güncelleme: 24.02.2020 08:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
isa 2020-02-24 10:50:39

uzman çavuş