Halkbank Personel Alımında Sınav Konuları ve Soruları (Banko Görevlisi ve Personel)

Halkbank 2020 yılı personel alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanın ardından adaylar sınav sorularını araştırmaya başladı. İşte Halkbank personel alımı yazılı sınav sorularının konulara göre dağılımı.

Halkbank Personel Alımında Sınav Konuları ve Soruları (Banko Görevlisi ve Personel)

Halkbank personel alımı sınav konuları.

Halkbank 2020 yılı personel alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanların ardındna adaylar, sınavda hangi konulardan soru sorulacağını araştırmaya başladı. Biz de bu yazımızda Halkbank personel alımında sınav konularına yer verdik.

BT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI SINAVI DETAYLARI

Sınav Tarihi - Saati 8 Ağustos 2020 – I. Oturum 10:00 II.Oturum 14:00

Sınavın Yapılacağı Yer Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon

Oturum Sayısı 2 (İki)

Süre 230 dk

Genel Yetenek (50 Soru) Sınav süresi: 50 dakika (I.Oturum)
Yabancı Dil (50 Soru) Sınav süresi: 60 dakika (I.Oturum)
Alan Bilgisi (100 Soru) Sınav süresi: 120 dakika (II.Oturum)

Genel Yetenek; eleştirel düşünme, mantık yürütme ve problem çözme sorularından oluşmaktadır,

Yabancı Dil Testi:  İngilizce, Almanca veya Fransızca (Adaylar, sınava girecekleri yabancı dil tercihlerini başvuru esnasında yapacaklardır.)

Alan Bilgisi Testi:  Temel Bilgisayar Kullanımı, Temel Bilgisayar Donanımı, Algoritma ve Programlama, Programlama Dilleri, Nesneye Yönelik Programlama, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü, Proje Yönetimi Temelleri, Veri Yapıları, Bilgisayar Organizasyonu, Bilgisayar Mimarisi, İşletim Sistemleri ve Kullanımı, Veritabanı Uygulamaları ve Yönetimi, İnternet, Ağ ve Sistem Yönetimi, Web Teknolojileri ve Uygulamaları, Bilişim Sistemlerinde Güvenlik, Bilgi Güvenliği, Kriptografi, Elektrik-Elektronik Temelleri, Mikro İşlemciler-Mikro Denetleyiciler ve Programlanabilir Mantıksal Elemanlar konularından oluşacaktır

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, İÇKONTROLÖR YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV DETAYLARI

Sınav Tarihi – Saati 8 Ağustos 2020 – I. Oturum 10:00 II.Oturum 14:00

Sınavın Yapılacağı Yer Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon

Genel Yetenek (50 Soru) Sınav süresi: 50 dakika (I.Oturum)
Yabancı Dil (50 Soru) Sınav süresi: 60 dakika (I.Oturum)
Alan Bilgisi (100 Soru) Sınav süresi: 120 dakika (II.Oturum)

Genel Yetenek; eleştirel düşünme, mantık yürütme ve problem çözme sorularından oluşmaktadır

Yabancı Dil Testi:  İngilizce, Almanca veya Fransızca (Adaylar, sınava girecekleri yabancı dil tercihlerini başvuru esnasında yapacaklardır.)

Alan Bilgisi Testi :

- Hukuk; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunlarının bankacılıkla ilgili bölümleri
- Ekonomi; Mikro İktisat, Matematiksel İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, KalkınmaBüyüme, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka-Kredi, Genel Ekonomi, İşletme Ekonomisi
- Maliye; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Finansman Politikası ve Yönetimi, Türk Vergi Sistemi
- Muhasebe ve İşletme; Genel (Finansal) Muhasebe, Finansal Tablolar ve Analizi, İhtisas Muhasebesi, İşletme Yönetimi, Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Bilanço Analizi
- Bankacılık ve Finans; Banka Muhasebesi, Para-Para Politikası-Merkez Bankacılığı, Finansal Sistem-Uluslararası Finansal Sistemler, Ticari Aritmetik, İstatistik

BANKO HİZMETLERİ ASİSTANI (SERVİS ASİSTANI) SINAV DETAYLARI

Sınav Tarihi – Saati 8 Ağustos 2020 – 10.00

Sınavın Yapılacağı Yer Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon

Soru Sayısı Genel Yetenek (50 Soru)

Genel Yetenek; eleştirel düşünme, mantık yürütme ve problem çözme sorularından oluşmaktadır.

Genel yetenek puanı (60) ve daha üzerinde olup en yüksek puanlı adaydan başlayarak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara online kişilik envanteri uygulaması yapılacaktır