EKPSS ve Kura ile Memur Alımı Başvurusunda Son Gün-Sonuçlar Ne Zaman?

Kura ve EKPSS ile kamuya personel ataması yapılacak. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvuru detayları , başvuru son günü ve sonuçların açıklanacağı tarih haberimizde.

EKPSS ve Kura ile Memur Alımı Başvurusunda Son Gün-Sonuçlar Ne Zaman?

EKPSS tercihleri sona eriyor.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda EKPSS ve Kura ile kamu personeli ataması yapılacağına yer verildi. Geçtiğimiz gün başlayan tercihler 23 Aralık 2019 günü saat 23.59 'da sona erecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

EKPSS ile memur alımı yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

- Türk vatandaşı olmak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği ile ilgili kurumun mevzuatında öngörülmesi halinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

- Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,…ifade eder.” hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.

- Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak

BAŞVURU

EKPSS ile memur alımı başvurusu ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınmaktadır. 

Başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı için Tıklayın

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS ve kura ile kamu personeli alımında başvuru sonuçları için bir tarih verilmedi. Ancan son merkezi yerleştirmelere baktığımızda sonuçların 7 gün içinde açıklandığı görülmektedir. EKPSS sonuçlarının da 30-31 Aralık 2019 günü açıklanması bekleniyor.

Başvuru yaptığınız kadroları aşağıdaki yorum kısmından yazabilir , diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

SONUÇ AÇIKLANDIĞI ANDA BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN >>

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN