DİB İlçe Müftülüğü Sınav Duyurusu Yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı ilçe Müftülüğü Sınav duyurusu yayımlandı.

DİB İlçe Müftülüğü Sınav Duyurusu Yayımlandı

60 ilçe müftüsü alımı için DİB tarafından sınav gerçekleştirilecek.  Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Taşra Teşkilatında münhal durumdaki İlçe Müftüsü unvanı için 60 kişilik alım yapılacak. Sınava başvuru şartları ve diğer detaylar Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yayımlanırken,  ilgili sınava başvuru işlemlerinin 7 Mayıs ile 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacağı kaydedildi. Başvuru Şartları ve Diğer Detaylar aşağıdaki gibi oldu: 

I. BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

4. İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,

5. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında toplam 5 (beş) yıl görev yapmış olmak,

6. İlçe müftüsü unvanında müktesebi bulunmamak,

7. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,

8. Erkek olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve SINAV BAŞVURU ÜCRETİ

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından DİBBYS

Programı üzerinden "https://dibbys.diyanet.gov.tr/sinav" yapılacaktır.

2. Başvuru işlemini gerçekleştiren adayların, daha sonra sınavın yazılı aşaması için 80 TL sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.

3. Müracaat işlemleri ve sınav ücreti ödemeleri 07.05.2020 - 21.05.2020 (saat 23:59) tarihleri arasında yapılacaktır.

4. Ödeme işlemi, "sinavodeme.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.

5. Adayların sınav ücretini ödeyebilmeleri için öncelikle DİBBYS Programı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.

6. Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır.

7. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS'ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.

8. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

9. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

10. Başvuru şartlarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.

11. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİĞAT VE DUYURULAR

1. Sınava ilişkin tüm duyurular Başkanlığımız internet sitesinde "www.diyanet.gov.tr" ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

2. "Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/sinav" adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

3. Sınav ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel

Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ ve ZAMANI

1. İlçe müftülüğü sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.

2. Sınav Konuları;

A. Yazılı Sınav:

a) Kur'an-ı Kerim,

b) Arapça,

c) Tefsir, ç) Hadis,

d) Kelam,

e) Fıkıh,

f) İslam tarihi ve İslam ahlakı,

g) Dini ve mesleki genel kültür,

ğ) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat.

B. Sözlü Sınav:

a) Kur'an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),

b) Arapça (30 puan),

c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan), ç) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan).

3. Sınava (yazılı ve sözlü) katılacaklarda Başkanlığımız internet sitesinde yayımlanan

"Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterlikleri" içerisindeki "Müftü Temel ve Özel Yeterlikleri" esas alınacaktır.YETERLİKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

4. Yazılı sınav tarihi müracaatların sona ermesini müteakip gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra, sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için yapılacak gerekli hazırlıkların ardında ilan edilecektir.

5. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

6. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

2. Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.

3. Sınavın nihai puanı, yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

4. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.

5. Başarı sıralamasında sınav sonucu başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

1. Adaylar tarafından yazılı sınav sorularına ilişkin itirazlar, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün; yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlar ise her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

3. Süresi içinde yazılı ve ıslak imzalı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel

Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII. ATAMA İŞLEMLERİ

Atamaya ilişkin hususlar daha sonra ilan edilecektir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

1. Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

2. Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili Başkanlıkça adaylardan belge talep edilebilecektir.

3. Sınav sürecindeki iş ve işlemlere yönelik ıslak imzalı dilekçeler dışında adaylar tarafından faks veya e-mail kanalıyla iletilecek taleplerle ilgili işlem yapılmayacaktır.

4. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

IX. İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya ANKARA : [email protected]

: (0312) 295 70 00 : (0312) 285 85 72

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ