Beyoğlu Belediyesi Memur Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı: 1 Kadroya Yeterli Başvuru Olmadı

Beyoğlu Belediyesi tarafından bir duyuru yayımlandı ve 70 zabıta ile memur alımında başvuru sonuçlarının açıklandığına yer verildi. Sonuç sayfasına baktığımızda 1 kadroya yeterli başvuru olmadığı görüldü.

Beyoğlu Belediyesi Memur Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı: 1 Kadroya Yeterli Başvuru Olmadı

bBeyoğlu Belediyesi memur alımı sonuçları açıklandı.

Beyoğlu Belediyesi zabıta ve düz memur alımı başvurusu geçtiğimiz haftalarda alınmıştı. Başvuruların tamamlanması sonrası sonuçlar bekleniyordu. Beleidye Başkanlığı resmi internet adresinden yapılan son dakika açıklamasında sonuçların açıklandığı, mülakatlara girmeye hak kazanan adayların isimlerinin , KPSS taban puanlarının belirlendiğine yer verildi. 

Belediye tarafından yayımlanan resmi sonuç duyurusu şu şekilde:

Beyoğlu Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı için;

Zabıta memuru alımları için sınavlar;

Sözlü sınav 25 Ocak 2021 tarihinde Şahkulu Mah.Meşrutiyet cad.No:121 Beyoğlu, adresindeki Beyoğlu Belediye Başkanlığı ana hizmet binasında,

Uygulamalı sınav ise Piyalepaşa Bulvarı Ağaçköprü sokak No:8 Kastelli Blokları arkası Beyoğlu, adresinde bulunan Orbay Ortaokulu spor salonunda başlayarak son adayın bitim tarihine kadar devam edecektir.

Memur alımları için sınavlar;

Sözlü sınav 01 Şubat 2021 tarihinde ŞahkuluMah.Meşrutiyet cad.No:121 Beyoğlu, adresindeki Beyoğlu Belediye Başkanlığı ana hizmet binasında başlayarak son adayın bitim tarihine kadar devam edecektir.

Sınava çağrılan adaylara; Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri

bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

KPSS ile ilgili puan türünden en az 70 puan almak kaydıyla Kurumumuza yapılan başvurular arasında gerçekleştirilen puan sıralamasına göre adaylar belirlenerek sınava katılmaya hak kazananların listesi bilginize sunulmuştur.TIKLAYIN

TABAN PUANLAR

ZABITA MEMURU 1 NOLU İLAN: 73.18

ZABITA MEMURU 2 NOLU İLAN: 80,07689

ZABITA MEMURU 3 NOLU İLAN: 70,00436

ZABITA MEMURU 4 NOLU İLAN: 72,93942

MEMUR 5 NOLU İLAN: 83,42544

MEMUR 6 NOLU İLAN 82,93893

1 KADROYA YETERLİ BAŞVURU OLMADI

4 numaralı ilanda normalde mülakata 10 kişi çağrılacaktı. Ancak yeterli başvuru olmaması nedeniyle 7 kişi çağrıldı ve son çağrılan adayın puanı 72 oldu.