Adalet Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuruları Sona Eriyor

Adalet Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı için başvuru işlemlerinde sona geliniyor.

Adalet Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuruları Sona Eriyor

Adalet Bakanlığı'nın koruma ve güvenlik görevlisi alımıı yapacağına dair resmi duyuru geçtiğimiz günlerde yayımlanmış, ilgili alım için başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması gerektiği belirtilerek, başvuru genel ve özel şartlarının dikkatle incelenmesi gerektiği kaydedilmişti. Resmi duyuruda başvuru sürecine ilişkin, "Adaylar başvurularını 04/01/2021-15/01/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://pgm.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur." denildi. Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar şu şekilde: 

 Genel Şartlar
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak,
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü
gereğince Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
c) Lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans
mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları
için 2020 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış
olmak.
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.

Özel Şartlar

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi
kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın
yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990
ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel
özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark
13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun
80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)