Adalet Bakanlığı 13 Bin 202 Personel Alımı Başvuru Şartları 2021

Adalet Bakanlığı 2021 yılı personel alımı hakkında açıklama geldi. Bakan Gül 13 bin 202 personel alımı yapılacağını söyledi. İşte kadroların başvuru şartları.

Adalet Bakanlığı 13 Bin 202 Personel Alımı Başvuru Şartları 2021

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları.

Adalet Bakanlığı 81 şehirdeki adliyelere ve cezaevlerine en az lise mezunları arasından personel alımı yapacak. 13 bin 202 personel alımı için açıklama yapan Bakan Gül, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13.202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Kadın erkek memur ve memur adayları ile bilgi alış verişi için TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a)  Türk Vatandaşı olmak,

b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,  

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya  askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;  

h)  Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

İnfaz ve koruma memurluğu
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  
Yapılacak sınavın son başvuru tarihi  itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak
Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)
 

hemşire


6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 1. maddesi ile aynı kanunun Geçici 2. maddesinin son fıkrasında tanımlanan hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olmak

Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına başvurabilmek için;
 

a)  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

E- Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına başvurabilmek için;
a)  En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b)  Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

F- Sözleşmeli destek personeli (aşçı ve kaloriferci) pozisyonlarına başvurabilmek için;
a)  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b)  Halk Eğitim Müdürlükleri veya diğer resmî kurum ve kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya aynı kurum ve kuruluşlarca verilen ilgili branştaki sertifikaya sahip olmak,   gerekmektedir

MÜBAŞİR

Mübaşir alımına başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması gerekir.

KATİP

Katip alımı detayları için TIKLAYIN

İLAN GELİYOR

İlana başvuruların bugünlerde başlayacağı öğrenildi. İlan geldiğinde haberdar olmak içi uygulamamız ıindirin:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN