Harran Üniversitesi’ne Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak

Harran Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alımı yapılacak.Yayımlanan ilanda hemşire, fizyoterapist, ebe, laborant, röntgen teknisyeni ve acil tıp teknisyeni unvanları için alım yapılacağı kaydedilirken, toplamda 60 kişilik kontenjan ayrıldığı kaydedildi.

Harran Üniversitesi’ne Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak

Harran Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alımı yapılacak.Yayımlanan ilanda hemşire, fizyoterapist, ebe, laborant, röntgen teknisyeni ve acil tıp teknisyeni unvanları için alım yapılacağı kaydedilirken, toplamda 60 kişilik kontenjan ayrıldığı kaydedildi.

17 Haziran 2021 Perşembe 13:05
Harran Üniversitesi’ne Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak

Ortaöğretim, Önlisans ve lisans düzeyinden sağlık personeli alımları için duyurular gelmeye devam ediyor.

Harran Üniversitesi Rektörlüğü’nden de sağlık personeli alımı duyurusu geldi.

Hemşire, fizyoterapist, ebe, laborant, röntgen teknisyeni ve acil tıp teknisyeni  unvanlarında gerçekleşecek alım için başvuru yapmak isteyen adayların unvanlara göre belirlenen şartların yanı sıra genel şartları da yerine getirmesi gerekiyor.

Yeni Memur Alımlarını Takip Etmek için , Sadece iş haberlerine göz atmak , kadın-erkek diğer adaylarla tanışarak, bilgi alışverişinde bulunmak için yeni sayfaya katılma isteği gönder. Katılım isteği için https://www.instagram.com/k.bulteni.is/?hl=tr

Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar ve sağlık personeli alımı kontenjan dağılımı ise şu şekilde sıralandı:

a-) Türk Vatandaşı olmak,
b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak. 

e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak. 

3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 

4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (B) maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.) 

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek. 

Başvurular, bugünden ( 17 Haziran 2021 ) itibaren 15 gün boyunca üniversitenin personel daire başkanlığına şahsen başvuru şeklinde yapılacak.

Başvuru formu ve diğer ayrıntılara kurumun resmi sayfasından erişim sağlanabilecek.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol