Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararında uzman erbaş yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldığı bildirildi.

Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında uzman erbaş yönetmeliğinde yapılan değişiklik yayımlandı.

16 Ekim tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan kararda uzman erbaş yönetmeliğinin bir maddesinde yapılan değişiklik yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik şu şekilde;

UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Sahil Güvenlik Kurmay Başkanı” ibaresi “Sahil Güvenlik Komutanının görevlendireceği Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı” şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

Kamubulteni.com  | Ankara