TBMM Memur Alımında KPSS Puan Şartı Düşürüldü

TBMM bünyesine yapılacak kamu personeli alımında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme ile KPSS puan şartı düşürüldü, sözlü mülakat düzenlemesi yapıldı ve bazı kadrolara sınavsız alım kaldırıldı.

TBMM Memur Alımında KPSS Puan Şartı Düşürüldü

TBMM memur alımında KPSS puan şartı değişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafındna hazırlanan ve onaylanması sonrası Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 'te , Meclise kamu personeli alımında bazı şartların değiştiğine yer verildi.

Yayımlanan yönetmeliğe baktığımızda en önemli değişikliğin KPSS puan şartı değişikliği olduğu görüldü. 

İşte yayımlanan yönetmelik:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATINDA İLK DEFA GÖREVE BAŞLAYACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “memur, sözleşmeli ve geçici personel” ibaresi “memur ve sözleşmeli personel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(A), (B) ve (C) fıkralarına göre ilk defa memur, sözleşmeli ve geçici personel” ibaresi “(A) ve (B) fıkralarına göre ilk defa memur ve sözleşmeli personel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ı) bendinde yer alan “(B) ve (C) fıkralarına” ibaresi “(B) fıkrasına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “yetmiş” ibareleri “altmış” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sözlü sınavın veya uygulama sınavının bitiminden itibaren en geç yirmi gün içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurum kadro ve pozisyonlarına alınacak engelliler hakkındaki işlemler; 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları ve bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülür.”

“(3) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında olanlarla ilgili işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülür.”

NELER DEĞİŞTİ?

Yayımlanan yönetmelik ile eski yönetmeliğe bakacak olursak, daha önce 70 olarak istene KPSS puan şartı 60 'a düşürüldü.

Bir diğer değişiklikte ise sözlü mülakat sonuçlarının açıklanması için tarih sınırlaması kalktı. Meclis, personel alımı sözlü mülakat sonuçlarını daha önce 20 gün içinde açıklamak zorundaydı. Ancak yeni düzenleme ile artık istenilen zamanda açıklanabilecek.

Bunların yanı sıra bakım, onarım ve restorasyon işlerinde, zanaatkarın sınavsız işe alınması durumu da kaldırıldı.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA