Taşerona Yok: Sağlık Personellerine Ek Ödeme Kararı Resmi Gazete'de

12 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazzete sayısında sağlık personellerine yapılacak ek ödemelerle ilgili karara yer verildi.

Taşerona Yok: Sağlık Personellerine Ek Ödeme Kararı Resmi Gazete'de

Sağlık personellerine ek ödeme kararı Resmi Gazete'de.

Pandemi döneminde ön cephede koronavirüs ile canla başla mücadele eden sağlık personellerini ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. 12 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanank ararda sağlık personellerine ek ödeme ile ilgili yönetmelik düzenlemesine yer verildi. İşte o düzenleme:

"MADDE 1 – 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür."

KAMU İŞÇİLERİ, TAŞERON 4/D İŞÇİLERE YOK

Hastanelerde çalışan işçilere iseek ödeme konusu yönetmelikte yer almadı.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA