MEB'den Karma Eğitime Darbe İddialarına Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, bazı basın ve yayın organlarında “Karma eğitime darbe” başlığı ile yayımlanan haberler üzerine bir açıklama yapıldı ve bu iddiaların doğru olmadığını söyledi.

MEB'den Karma Eğitime Darbe İddialarına Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada karma eğitim iddialarına ilişkin haberlere cevap verildi.

Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme sonrası, Çok Programlı Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde karma eğitimin sonlandırıldığına dair haber gündeme geldi. Bugün gündeme gelen karma eğitim haberlerine ilişkin yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:

“Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği” değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yargı kararları doğrultusunda güncellenmiştir. “Çok programlı Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezinde karma eğitim yapılır.” maddesi Danıştay İdari Mahkemesinin Dava Daireleri Kurulu YD İtiraz No: 2018/91 sayılı kararı ile 27 Haziran 2018 tarihli yürütmenin durdurulması kararına istinaden kaldırılmıştır. 24 Haziran 2017 tarihli önceki düzenlemede birden fazla mevzuat, yaygın eğitime yönelik mesleki eğitim merkezlerini kapsayacak şekilde tek bir çalışma altında birleştirildiği için “Karma Eğitim” ifadesine yer verilmiştir. Konuyla ilgili şahıslarca açılan idari davada ise bu konudaki düzenlemenin kanunda yer aldığı belirterek düzenlemenin yeniden yapılması istenmiştir."

Söz konusu düzenlemenin detaylarına yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mahkeme kararında karma eğitimle ilgili düzenlemenin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 15. maddesinde açıkça yer aldığına vurgu yapılarak, söz konusu yönetmelikte okul türlerine göre böyle bir ifadenin ayrıca belirtilmesine gerek olmadığı ifade edilmiştir. Milli Eğitim Temel Kanununun 15. Maddesine göre; “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne imkan ve zorluklara göre bazı okullar, yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.” hükmü açıkça yer almaktadır. Söz konusu medya organlarındaki haberlerde iddia edildiği gibi, karma eğitimin sonlandırılması veya böyle bir duruma zemin hazırlanması kesinlikle söz konusu değildir."

Kamubulteni.com | Ankara