MEB Kurum Açma-Kapatma ve İsim Değiştirme Yönetmeliği Değişti

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında Milli Eğitim Bakanlığı 'nın kurum açma-kapatma ve kurumlara ad verme yönetmeliğinde yapılan bazı değişikliklere yer verildi.

MEB Kurum Açma-Kapatma ve İsim Değiştirme Yönetmeliği Değişti

Milli Eğitim Bakanlığı kurum açma kapatma, ad verme yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda MEB 'in kurum açma-kapatma ve kurumlara isim vermesi için yürülükte olan yönetmeliğine bazı hükümlerinde değişikliğe gidildiğine yer verildi.

24 Haziran 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu yönetmelikte yapılan bazı değişiklikler şu şekilde;

MADDE 1 – 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 58 inci maddesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Pansiyon: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki okullara bağlı olarak faaliyet gösteren ve yatılı öğrencilerin barınma, beslenme, etüt ve diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı yeri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, il millî eğitim müdürlüğünün teklifi ile valilikçe planlanır, açılacak veya kapatılacak okullar bu Yönetmeliğin genel ve özel şartları ile diğer maddelerine uygunluğu yönünden incelenir, uygun görülmesi hâlinde toplu inha listesi şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilerek Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır.

(2) Birinci fıkra dışında kalan Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki kurumlar, şubat ayı sonuna kadar valiliğin teklifi ve ilgili genel müdürlüğün uygun görüşüne bağlı olarak Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır.

(3) Öğretmen akademileri ile hizmetiçi eğitim enstitüleri ilgili genel müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır.”

Söz konusu değişikliğin hükümleri MEB tarafından yürütülür ve yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanma tarihi itibariyle yürülüğe girer.

Kamubulteni.com | Ankara