MEB Açıkladı: Ana Sınıfı ve İlkokullarda Uzaktan Eğitimde Değişiklik

Ana sınıflarında ve ilköğretimlerde eğitimle ilgili düzenleme yapıldı. Söz konusu düzenleme, 6 Ocak 2021 Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

MEB Açıkladı: Ana Sınıfı ve İlkokullarda Uzaktan Eğitimde Değişiklik

MEB yönetmelik değiştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı 6 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete sayısında önemli bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapıldığına yer verildi. Söz konusu değişiklik şu şekilde:

"Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

4'üncü madde neydi: Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz.

Bu düzenlemeye göre uzaktan eğitimde puanlama yapılabileceği , puanlama olabileceği görüldü.