Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarında Değişiklik Yapıldı

Son dakika haberi: Kredi kartı olan vatandaşları ilgilendiren karar Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan kararda vatandaşların ödeyeceği asgari tutarın oranında düzenleme yapıldı.

Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarında Değişiklik Yapıldı

Son dakika : Kredi kartı olanları ilgilendiren karar yayımlandı.

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda kredi kartı borcunda asgari ödeme tutarı yüzde 30 seviyesinden yüzde 20 seviyesine düşürüldü. 

Bu karara göre o ayki toplam ödemesi bin TL olan bir vatandaş, 200 TL ödeme yaparak kalan borcunu diğer aya faizsiz şekilde devredebilecek. 

YETKİ BDDDK 'YA VERİLDİ

Yayımlanan düzenleme , asgari ödeme tutarının belirlenmesini bankalardan alarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 'na veriyor. Yetkinin BDDK 'ya alınması sonrası karar da aynı sayıda yayımlandı ve asgari ödeme tutarı değiştirildi. 

Öte yandan BDDK , yapacağı değişikliklere de sınırlama getirildi. İleride asgari ödeme tutarında yapılacak değişiklikler , yüzde 20 ile 40 arasında olacak. 

Öte yandan BDDK , asgari ödeme tutarında oranı daha da aşağılara çekebilecek. 

Peki sizce yüzde 20 'lik asgari ödeme tutarı yeterli mi? Daha da aşağılara çekilmeli mi? Aşağıdaki yorum kısmından taleplerinizi yazabilirsiniz. 

İşte yayımlanan karar:

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Ödenmesi gereken asgarî tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağı.”

“h) Ödenmesi gereken asgarî tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin başlığı “Kredi kartı limiti ve asgari tutar” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

ESKİ HÜKÜM NASILDI?

(3) Kart teslimi sırasında kredi kartı hamillerine aşağıda yer alan hususlarda yazılı bilgi verilmesi zorunludur:

e) Ödenmesi gereken asgari tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağı. ilişkin hükümler yer alır.

(5) Kredi kartı sözleşmelerinde;

h) Ödenmesi gereken asgari tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine, ilişkin hükümler yer alır.

YENİ HÜKÜM

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin başlığı "Kredi kartı limiti ve asgari tutar" olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir."

KAMUBULTENİ.COM  |ANKARA