KİT'lerdeki Taşeron İşçilere Kadro İçin Kritik Karar Resmi Gazete'de

KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararın detayları haberimizde.

KİT'lerdeki Taşeron İşçilere Kadro İçin Kritik Karar Resmi Gazete'de

KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması için son dakika gelişmesi 

Resmi Gazete 'de bugün önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda KİT'lerin 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na göre uygulayacakları strateji ve istihdam koşulları belirlendi.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre, önümüzdeki yıl Kamu İktisadi Teşebbüsleri, ülke kaynaklarını verilmli ve etkin şekilde kullanmak için işletmeilik faaliyetlerini yerine getirmek ve kendi değerlerini azami düzeye çıkartmalarını sağlayacak strateji ve yöntemlerin belirlenmesi amaçlanıyor.

Söz konusu kararın Resmi Gazete 'de yayımlanan kısmı şu şekilde;

"Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla en az 2 yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler için de yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilmesi karara bağlandı.

Bu maddenin uygulanmasında, kişilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesi açısından, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesi hükümleri esas alınacak.

Kamu teşebbüsleri sadece mevsimlik işlerde veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilecek. Söz konusu geçici işçilerle yapılacak sözleşmelerde işçinin mevsimlik veya kampanya işçisi olduğu belirtilecek. 2019 yılında geçici işçilerin çalıştırılacakları toplam adam/ay süresi, belirlenecek tavanı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekler de dikkate alınarak, Devlet Personel Başkanlığına vize ettirilecek."

Söz konusu kararın 8. matni şu şekilde;

Kamubulteni.com   | Ankara

Kaynak : SGK Rehberi