İcralık Olanlar Dikkat: Süre Uzatıldı

Son dakika haberi: İcra ve İflas takipleri 30 Nisan 'a kadar durdurulmuştu. Yayımlanan yeni kararda sürenin uzatıldığına yer verildi.

İcralık Olanlar Dikkat: Süre Uzatıldı

Son dakika : İcra ve iflas işlemlerinde süre uzatıldı.

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında önemli bir karar yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzası ile yayımlanan –– Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2480) 'da durma sürelerinin uzatıldığına yer verildi.

Geçtiğimiz ay yayımlanan BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 'da durma süresi ile ilgili şu maddeye yer verilmişti:

"9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır."

SÜRE UZATILDI

Yukarıdaki madde ile icra ve iflaslar Nisan ayının sonuna kadar ertelenmişti. Yeni karar ise şu şekilde:

Yeni karara göre icra ve iflas süreleri 15 Haziran tarihine kadar uzatıldı. 

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA