İBB En Az Lise Mezunu İtfaiye Eri Alımı Resmi Gazete'de: İşte Başvuru Tarihi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunlarından itfaiye eri alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvuru bilgileri ve tarihi yazımızda.

İBB En Az Lise Mezunu İtfaiye Eri Alımı Resmi Gazete'de: İşte Başvuru Tarihi

İBB itfaiye eri alımı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Geçtiğimiz hafta yayımlanan duyuru, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan duyuruya baktığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 250 itfaiye eri alımı yapılacağına yer verildi. En az lise mezunları arasından yapılacak itfaiye eri alımında başvuru için istenen şartlar ve başvuruların yapıldığı sayfa yazımızda.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan koşullar şu şekilde:

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.
 • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (25/1/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).
 • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvurular 27/12/2020 - 3/1/2021 tarihleri arasında önce e devlet kapısı üzerinden yapılacak. İnternetten başvurularını yapanlar, 6/1/2021 - 15/1/2021 tarihleri arasında elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine şahsen gelecek.

İlan metni için TIKLAYIN.PDF

BAŞVURU FORMU YAYIMLANDIĞINDA HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN