Çankaya Belediyesi'ne Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapılacak

Ankara Çankaya Belediye Başkanlığı'na müfettiş yardımcısı giriş sınavı ile alım yapılacak.

Çankaya Belediyesi'ne Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapılacak

Ankara Çankaya Belediye Başkanlığı'na müfettiş yardımcısı giriş sınavı ile alım yapılacak.

09 Nisan 2021 Cuma 01:16
Çankaya Belediyesi'ne Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapılacak

 Söz konusu alıma dair detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda, "Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere; “Çankaya Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadrosuna 9. dereceden beş (5) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır." ifadelerine yer verilirken, başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar şu şekilde sıralandı:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1.1 Türk vatandaşı olmak,
1.2 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
1.3 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
1.4 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
1.5 Müfettiş olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hali
bulunmamak,
1.6 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
2.1 En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek
Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından
birini bitirmiş olmak,
2.2 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında
yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 80
(seksen) ve daha üzeri puan almış bulunmak,
2.3 01/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1986 ve daha
sonraki doğumlular)
2.4 Karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik
yapabilecek niteliklere sahip bulunmak, 
2.5 Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak, (Sözlü sınava girmeye
hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.)
2.6 Yapılacak sözlü sınava en fazla ikinci defa giriyor olmak,
2.7 Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

Son Güncelleme: 09.04.2021 01:43
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol