Borcu Olanlar Dikkat: İcra ve İflas İşlemleri O Tarihe Kadar Durduruldu

Nafaka borçları haricindeki tüm icra ve iflas işlemlerinin durdurulduğu hakkında karar geldi. Yayımlanan karar bugünden itibaren geçerli olacak.

Borcu Olanlar Dikkat: İcra ve İflas İşlemleri O Tarihe Kadar Durduruldu

Tüm icra ve iflas işlemleri durduruldu.

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda nafaka haricindeki tüm icra ve iflas işlemlerinin durdurulduğuna yer verildi. 

Yayımlanan kararın metninde şu ifadelere yer verildi:

Ekli İcra ve İflas Takiplerinin durdurulması Hakkında Karar 'ın yürürlüğe konulmasına, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 330  uncu maddesi gereğince karar verilmiştir. 

İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- (1)  COVID - 19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedibrler kapsamında; bu Kararın yürürlüe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve ilas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takiplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

Madde 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu karar gükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA