Belediye ve İl Özel İdarelerine Memur Alımı Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamuya personel alımı yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile belediyelere ve İl Özel İdarelerine memur alımında sözlü ve yazılı sınavlarda düzenleme yapıldı.

Belediye ve İl Özel İdarelerine Memur Alımı Yönetmeliğinde Değişiklik

Resmi Gazete 'de yayımlanan kararda kamu personeli alımı yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

Ekli "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri gereğince karar verilmiştir.

15 Nisan 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 27/C maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlığınca" ibaresi İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

NELER DEĞİŞTİ?

Bu kararın birinci maddesinde yapılan değişiklik ile İl özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlara yapılan kamu personeli alımında yazılı ve sözlü mülakatlar İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafındna yürütülür. 

Kamubulteni.com  | Ankara