Balıkesir Üniversitesi'ne Ait Önemli Karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre Balıkesir Üniversitesi ön lisans-lisans eğitim ve öğretim ile sınav yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapıldı.

Balıkesir Üniversitesi'ne Ait Önemli Karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında Balıkesir Üniversitesi 'ne ait önemli bir karar yayımlandı.

25 Ağustos tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan karara göre Balıkesir Üniversitesi eğitim öğretim ile sınav yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı. 

Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürülüğe giren değişiklikler şu şekilde;

MADDE 1 – 23/5/2017 tarihli ve 30074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim-öğretim planındaki kredili ve kredisiz dersler; zorunlu, seçmeli, Üniversite seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu dersler olarak belirtilir. Üniversite seçmeli dersleri Senato tarafından kabul edilen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her ders için en az bir ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu/bütünleme sınavına girebilmek için 16 ncı maddede belirtilen devam koşullarını yerine getirmek ve uygulamalardan başarılı olmak gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Mazeret sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders Dinamobet sınavı

MADDE 19 – (1) Ara sınavlara haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılır. Belirlenen tarihte mazeret sınavlarına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz.

(2) Bütünleme sınavına girebilmek için; öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olması ve yarıyıl sonunda FF veya YZ notuyla başarısız olması gerekir. Bütünleme sınavına girecek olan öğrencilerin sınav notları mutlak sisteme göre değerlendirilir. Bütünleme sınavına girilmesi halinde alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer.

(3) Mezuniyetleri için, staj hariç tüm derslerden devam ve uygulama şartlarını yerine getirerek FF notu aldığı tek dersten veya tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2,00 AGNO’yu sağlayamayan öğrencilere, bu sınav sonucunda alacağı notun katkısıyla AGNO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, seçecekleri bir dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavında başarılı olmak için en az DD harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fırkasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) GM (girmedi) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda GM notu alan öğrenci mazeret sınavına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür. Mazeret sınavına girmezse GM notu sıfıra dönüştürülür.”

Bu yönetmelik, bugün yayımlandı ve bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Kamubulteni.com  | Ankara